Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko potencjalnego promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się tej funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie (LINK), zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.  Należy pamiętać, że nie wszyscy potencjalni promotorzy są na liście. Zachęcamy też do poszukiwań na stronach konkretnych wydziałów i jednostek UW.

Dyscypliny, w ramach których można podjąć kształcenie:
– astronomia – limit 5 miejsc
– matematyka i informatyka – limit 22 miejsc
– nauki biologiczne – limit 17 miejsc
– nauki chemiczne – limit 18 miejsc
– nauki fizyczne – limit 27 miejsc
– nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc


Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2023/2024 [LINK]


Astronomia – rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny astronomia. Czytaj dalej.
Lista rankingowa


Matematyka i informatyka – rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscyplin matematyka i informatyka. Czytaj dalej.
Lista rankingowa


Nauki biologiczne – rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki biologiczne. Czytaj dalej.
Lista rankingowa


Nauki chemiczne – rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki chemiczne. Czytaj dalej.
Lista rankingowa


Nauki fizyczne – rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki fizyczne. Czytaj dalej.
Lista rankingowa


Nauki o Ziemi i środowisku – rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku. Czytaj dalej.
Lista rankingowa


Rekrutacje pozalimitowe


Rekrutacja do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

W IDEAS NCBR nieustannie poszukujemy nowych talentów. Jeśli jesteś studentem/studentką lub absolwentem/absolwentką matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny i chciał(a)byś kontynuować karierę naukową, to podziel się z nami swoimi planami, aplikując na stanowisko doktoranta w naszej firmie. Czytaj dalej.


Doktorat wdrożeniowy – rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza rekrutację do Szkoły w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.  Czytaj dalej. 


Preludium Bis

Na kolejnej stronie zamieszczamy ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych mających na celu przyjęcie doktorantek i doktorantów do realizacji projektów badawczych w ramach programu Preludium Bis oraz do Szkoły Doktorskiej (poza limitami określonymi dla każdej dyscypliny). Czytaj dalej.


Informacje dla kierowników projektów badawczych

Na następnej stronie prezentujemy opis działań, które są niezbędne do przyjęcia doktoranta (wykonawcy projektu) poza limitem określonym dla każdej dyscypliny. Informacje są dostępne tylko dla pracowników UW i IM PAN. W celu otrzymania hasła prosimy o kontakt z koordynatorem rekrutacji (rekrutacja.nsp@uw.edu.pl). Czytaj dalej. 


Kontakt
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (pokój 00.05, 00.06)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
koordynator rekrutacji: Damian Połomski