Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Aktualności

III rok – informacje o zajęciach

Dodane dnia 2021-09-21

Na III roku kształcenia mają Państwo obowiązek zaliczenia: DODATKOWE ZAJĘCIA (wykłady monograficzne/specjalizacyjne) z IV. punktu Programu Kształcenia – obowiązuje zaliczenie ich do końca trzeciego roku (wymiar godzin różny dla poszczególnych ...

II rok – informacje o zajęciach

Dodane dnia 2021-09-21

W semestrze zimowym na II roku odbędą się następujące zajęcia ogólnouniwersyteckie: TRANSFER WIEDZY (WARSZTAT NAUKOWCA) zajęcia obowiązkowe do realizacji w wymiarze 4 godzin w j. polskim lub j. angielskim, które ...

I rok – informacje o zajęciach

Dodane dnia 2021-09-20

I rok – informacje o zajęciach Wpis aktualizowany Semestr zimowy na I roku to głównie semestr zajęć ogólnouniwersyteckich: ETYKA przedmiot ten składa się z dwóch części – wykładu (4 godz. ...

Akademiki

Dodane dnia 2021-07-23

Forma składania wniosku: Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w ...

Rozliczenie roku akademickiego 2020/2021

Dodane dnia 2021-07-16

Szanowni Państwo, Komplet podpisanych dokumentów należy  składać osobiście w Sekretariacie SDNSP w czasie dyżurów (patrz zakładka kontakt) lub przesłać skany dokumentacji w formacie pdf na nowy, dedykowany adres phd.sdnsp@uw.edu.pl . ...

Ocena śródokresowa

Dodane dnia 2021-06-30

Szanowni Państwo, Zostało wydane zarządzenie dyrektora szkoły określające harmonogram oraz tryb składania  dokumentów  na potrzeby oceny śródokresowej wraz z obowiązującymi wzorami  Zarządzenie ocena śródokresowa Składanie dokumentów, w tym sprawozdania z ...

Spotkanie informacyjne dla kandydatów – nauki fizyczne

Dodane dnia 2021-06-21

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez WRD FUW dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dziedzinie nauk fizycznych. Odbędzie się ono 24 czerwca o godzinie 12:00 ...

Zatwierdzenie promotorów

Dodane dnia 2021-05-27

29 czerwca 2021 Rada Szkoły podjęła uchwałę zatwierdzającą  zmiany promotorów doktorantom  I i II roku. URSD.6 zmiany promotorow  II rok URSD.7 zmiany promotorow I rok   10 maja 2021 Rada ...