Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

O szkole

Informacje ogólne

Nadrzędnym elementem kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSP) jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego w jednej z dyscyplin (astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) wchodzących w skład Szkoły, pod kierunkiem promotora z UW wybranego przez doktoranta (więcej informacji).
Kształcenie w SDNSP obejmuje zajęcia w formie wykładów o charakterze specjalistycznym i monograficznym, kursów oraz praktyk doskonalących umiejętności doktorantów w zakresie prowadzenia dydaktyki w szkole wyższej, warsztatów, seminariów i dwudniowych sympozjów naukowych. Część zajęć ma charakter interdyscyplinarny. Są organizowane i realizowane centralnie przez SDNSP i uczestniczą w nich w tym samym czasie doktoranci ze wszystkich dyscyplin szkoły.
Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą liczyć na dofinansowanie uczestnictwa w prestiżowych międzynarodowych konferencjach i warsztatach, czy też w szkołach letnich. Zajęcia odbywają się na kampusie Ochota, wyposażonym w nowoczesne laboratoria odpowiadające na potrzeby i wyzwania XXI wieku.
Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 4 lata (więcej informacji).
Po zakończeniu kształcenia w SDNSP, osoby ze stopniem doktora posiadają wysoce specjalistyczne wykształcenie zdobyte pod opieką wybitnych naukowców i są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach, instytutach krajowych oraz zagranicznych.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych skupia doktorantów następujących dyscyplin:

W skład SDNSP wchodzi Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) prowadzona wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Misją WSDMI jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej. Opiekę promotorską nad doktorantami WSDMI sprawują osoby, których pierwszym miejscem zatrudnienia jest UW lub IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji.

Lista doktorantów 


Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły

prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

CENT, ul. Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa, p. 114 dyżury odwołane, prosimy o kontakt mailowy: mkc@chem.uw.edu.pl

Koordynatorzy dyscyplin

astronomia – prof. dr hab. Andrzej Twardowski
matematyka i informatyka – prof. dr hab. Rafał Latała
nauki biologiczne – dr hab. Marta Wrzosek
nauki chemiczne – dr hab. Elżbieta Megiel
nauki fizyczne – prof. dr hab. Andrzej Twardowski
nauki o Ziemi i środowisku – dr hab. Sebastian Kowalczyk

Koordynator do spraw mobilności: dr Anna Bąkowska

Rada Szkoły – kadencja 2021-2024

1) prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – przewodniczący;
2) dr hab. Dorota Rosińska, prof. ucz. dyscyplina astronomia;
3) prof. dr hab. Łukasz Kowalik dyscyplina informatyka;
4) prof. dr hab. Jerzy Tiuryndyscyplina informatyka;
5) prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska dyscyplina matematyka;
6) prof. dr hab. Leszek Plaskota dyscyplina matematyka;
7) dr hab. Marta Wrzosek dyscyplina nauki biologiczne;
8) dr hab. Magdalena Dziembowska dyscyplina nauki biologiczne;
9) dr hab. Agnieszka Girstun dyscyplina nauki biologiczne;
10) prof. dr hab. Karol Grela dyscyplina nauki chemiczne;
11) prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk dyscyplina nauki chemiczne;
12) dr hab. Maciej Mazur, prof. ucz.dyscyplina nauki chemiczne;
13) prof. dr hab. Piotr Szymczak dyscyplina nauki fizyczne;
14) prof. dr hab. Andrzej Twardowski dyscyplina nauki fizyczne;
15) dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz. – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku;
16) dr hab. Sebastian Kowalczyk nauki o Ziemi i środowisku;
17) dr hab. Tomasz Adamowicz, prof. IMPANInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk;
18) mgr Mateusz Słowiński – przedstawiciel doktorantów;
19) mgr Matylda Wacławska – przedstawiciel doktorantów.

 

Rada Szkoły – kadencja 2019-2020

Rada Doktorantów SDNSP:
1. Matylda Wacławska – przewodnicząca
2. Mateusz Fila
3. Grzegorz Ostrowski
4. Aleksander Rodek
5. Mateusz Słowiński
6. Agnieszka Wrzosek

Przedstawiciel doktorantów do Rady Szkoły:
1. Mateusz Słowiński

Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów:
1. Grzegorz Ostrowski
2. Aleksander Rodek

Kontakt:
doktoranci_sdnsip@uw.edu.pl