Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Sprawy doktorantów

Koordynatorzy praktyk

Dodane dnia 2021-07-27

Praktyki doktorantów – koordynatorzy  Astronomia – dr hab. Marcin Kiraga Biologia – dr hab. Ewa Borsuk prof. ucz. Chemia Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej dr hab. Krzysztof Miecznikowski Zakład Chemii ...

Akademiki

Dodane dnia 2021-07-23

Forma składania wniosku: Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w ...

Rozliczenie roku akademickiego 2020/2021

Dodane dnia 2021-07-16

Szanowni Państwo, Komplet podpisanych dokumentów należy  składać osobiście w Sekretariacie SDNSP w czasie dyżurów (patrz zakładka kontakt) lub przesłać skany dokumentacji w formacie pdf na nowy, dedykowany adres phd.sdnsp@uw.edu.pl . ...

Ocena śródokresowa

Dodane dnia 2021-06-30

Szanowni Państwo, Zostało wydane zarządzenie dyrektora szkoły określające harmonogram oraz tryb składania  dokumentów  na potrzeby oceny śródokresowej wraz z obowiązującymi wzorami  Zarządzenie ocena śródokresowa Składanie dokumentów, w tym sprawozdania z ...

Zatwierdzenie promotorów

Dodane dnia 2021-05-27

29 czerwca 2021 Rada Szkoły podjęła uchwałę zatwierdzającą  zmiany promotorów doktorantom  I i II roku. URSD.6 zmiany promotorow  II rok URSD.7 zmiany promotorow I rok   10 maja 2021 Rada ...

Oferty pracy w projektach badawczych

Dodane dnia 2021-05-14

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w projektach badawczych. Tytuł projektu: Wykorzystanie metabarkodingu do oceny zagrożenia zoonotycznego stwarzanego przez małe ssaki (gryzonie i nietoperze)  Kierownik projektu: dr hab. ...

Świadczenia socjalne

Dodane dnia 2020-12-31

Zgodnie z nowym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych doktorantki i doktoranci szkół doktorskich mogą ubiegać się o: dofinansowanie wczasów w ośrodkach wypoczynkowych UW, zapomogi (np. z tytułu urodzenia dziecka), pożyczki ...

Zatwierdzenie promotorów

Dodane dnia 2020-12-10

27 listopada 2020 Rada Szkoły podjęła uchwałę o wyznaczeniu promotorów doktorantom I roku oraz zatwierdziła zmiany promotorów doktorantom II roku. Uchwała Rady Szkoły i lista promotorów dla I roku Uchwała ...

Promotorzy – I rok

Dodane dnia 2020-10-14

Doktoranci I roku, którzy chcieliby, by powołano jako ich promotora inną osobę niż ta wskazana w oświadczeniu złożonym w czasie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej powinni złożyć wniosek o wyznaczenie promotora ...