Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Dokumenty

Podstawą działania Szkoły Doktorskiej, która reguluje także prawa i obowiązki doktorantów jest Regulamin Szkoły Doktorskiej.

Regulamin Szkoły [PLIK]

Regulamin Samorządu Doktorantów [PLIK]


Program kształcenia uchwalony przez Senat

Program kształcenia uchwalony przez Senat od roku akademickiego 2023/2024 [PLIK]


Kodeks Dobrych Praktyk Promotorskich [PLIK]


INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY 2023 [PLIK]

Wskazówki do IPB [PLIK]

Opinia promotora pomocniczego/promotorki pomocniczej [PLIK]


SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA [PLIK]
Arkusz zaliczenia praktyk [PLIK]


OCENA ŚRÓDOKRESOWA 2023:
dokumenty składane przez doktoranta/doktorantkę:
– ocena śródokresowa [PLIK]
– formularz oceny współpracy z promotorem/promotorką [PLIK]

dokumenty składane przez promotora/promotorkę:
– formularz współpracy z doktorantem/doktorantką [PLIK]
– opinia na temat realizacji IPB [PLIK]


POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

UCHWAŁA NR 157 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim [LINK]

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane przez doktorantów szkół doktorskich – Q&A [LINK]


WYZNACZENIE PROMOTORÓW (1 ROK) – PAŹDZIERNIK 2022 – informacje i wzory LINK


DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROCEDURY POWOŁANIA I/LUB ZMIANY PROMOTORA:

Wniosek o wyznaczenie/zmianę promotora/ki – [PLIK]
Wniosek o wyznaczenie/zmianę promotora/ki dodatkowego/ej – [PLIK]
Wniosek o wyznaczenie/zmianę promotora/ki pomocniczego/ej – [PLIK]