Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

O szkole

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych powstała w 2019 roku na bazie wieloletnich doświadczeń wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas kształcenia doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoranci SDNH realizują interdyscyplinarny program kształcenia. Zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są podstawą realizowanej i przyszłej pracy badawczej. Szkoła Doktorska poprzez promotorów wspiera doktorantów w procesie ubiegania się o stopień doktora, który jest zwieńczeniem czteroletniego cyklu kształcenia.

W ramach programu kształcenia doktoranci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych (wykłady, seminaria) oraz w kursach kształtujących ich warsztat naukowy i kompetencje metodologiczne. Szkoła Doktorska oferuje również interdyscyplinarną sieć współpracy, stwarzając doktorantom warunki do wszechstronnego rozwoju naukowego.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to miejsce dla tych, którzy pragną doktoryzować się w jednej z następujących dyscyplin:

Doktoranci zostaną otoczeni opieką promotora, a nowoczesna infrastruktura i dostęp do zasobów Uniwersytetu pozwolą na przygotowanie pracy doktorskiej na najwyższym poziomie.


Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.

 fot. Piotr Jaworski 

Archeolożka z wykształcenia (absolwentka kierunku archeologia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) i z pasji, z doświadczeniem wykopaliskowym zdobywanym na stanowiskach archeologicznych we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Libii, a od 2018 na Cyprze.

Od początku zawodowego życia związana z Uniwersytetem Warszawskim, w latach 2012-2016 Senator Uniwersytetu Warszawskiego (kuria pracowników niesamodzielnych); w latach 2012-2020 członkini Rady Programowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (dawniej COME UW); od 2009 Pełnomocnik Rektora UW ds. Uniwersytetu Dzieci; od 2016 kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UW (obecnie Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce); od 2020 kierownik Katedry Historii Kultury, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

Stypendystka rządu francuskiego (1995), włoskiego (1998), Andrew W. Mellon Foundation (2002), Fundacji Lanckorońskich (2007, 2010, 2016). Członek Komisji Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności (od 2016); ekspert w dyscyplinie archeologia w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2019).

Jej zainteresowania badawcze obejmują archeologię klasyczną, jej historię i znaczenie w kulturze europejskiej; polskie i europejskie zainteresowania starożytnościami greckimi i rzymskimi w epoce nowożytnej, w tym zwłaszcza podróżnictwo, kolekcjonerstwo i wczesne badania naukowe; antyczną architekturę mieszkalną, w jej aspekcie konstrukcyjnym, przestrzennym i dekoracyjnym, na obszarze wschodniego Śródziemnomorza w okresie hellenistyczno-rzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem Cyrenajki i Cypru.

Dyżury we wtorki, w godz. 11-13 po wcześniejszym umówieniu mailowym za pośrednictwem sekretariatu SDNH.


Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, prof. ucz.


fot. Osamu Inoue

Absolwentka orientalistyki UW w zakresie mongolistyki i tybetologii, staż na Mongolskim Uniwersytecie Państwowym (1986/87), stypendia na Uniwersytecie Eötvösa Loránda w Budapeszcie (1988/89), Uniwersytecie w Oslo (NAVF, 1993), Reńskim Uniwersytecie w Bonn (DAAD, 1995/96), Uniwersytecie Indiana w Bloomington (2000).

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Instytucie, a następnie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Orientalistycznym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Civitas oraz jako tłumacz przysięgły j. mongolskiego. Wielokrotnie prowadziła wykłady w ośrodkach zagranicznych.

Senator UW i Przewodnicząca Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia (r. akad. 2020-21); zastępca koordynatora Flagshipu 2 sojuszu uczelni 4EU+; prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego; wiceprzewodnicząca i sekretarz Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN; członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UW; od 2004 r. Kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW.

Zainteresowania badawcze obejmują literaturę i kulturę Mongolii i Tybetu, ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu; problematykę kultury książki, manuskryptologii źródeł mongolskich i tybetańskich; historię nauki w zakresie orientalistyki, zwłaszcza polskich badaczy Azji Środkowej i Syberii.

Interdyscyplinarne badania  wykorzystujące metodologię literaturoznawstwa (zwłaszcza edycję tekstów źródłowych) i nauk o kulturze i religii prowadzi w ramach projektów krajowych oraz w zagranicznych zespołach badawczych (Oslo, Shimane, Kyoto, Beijing, Ulan Bator, Osaka).

ORCID

Dyżury we wtorki, w godz. 10-12 po wcześniejszym umówieniu mailowym za pośrednictwem sekretariatu SDNH.


Rada Szkoły (w kadencji 2021 – 2024)

Przewodnicząca:
1) dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych;
Członkowie:
2) dr hab. Wiesław Więckowski – dyscyplina archeologia;
3) dr hab. Sławomir Rzepka – dyscyplina archeologia;
4) dr hab. Mateusz Salwa – dyscyplina filozofia;
5) dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz. – dyscyplina filozofia;
6) dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – dyscyplina historia;
7) dr hab. Aleksander Wolicki – dyscyplina historia;
8) prof. dr hab. Ewa Żebrowska – dyscyplina językoznawstwo;
9) prof. dr hab. Elżbieta Górska – dyscyplina językoznawstwo (urlop naukowy w semestrze zimowym 2022/2023);
10) dr hab. Agata Bareja-Starzyńska – dyscyplina literaturoznawstwo;
11) dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik – dyscyplina literaturoznawstwo;
12) dr hab. Agata Zalewska – dyscyplina literaturoznawstwo;
13) dr hab. Anna Horolets, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
14) dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
15) dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez – dyscyplina nauki o sztuce;
Przedstawiciele doktorantów:
16) mgr Michał Górnik;
17) mgr Dominika Dziewczopolska.

Zarządzenie Rektora UW 

Zarządzenie Rektora UW aktualizacja z dnia 23 lutego 2022

Zarządzenie Rektora UW aktualizacja z dnia 12 września 2022

Zarządzenie Rektora UW aktualizacja z dnia 13 lutego 2023

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ  RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH w roku akademickim 2022/2023

– 23 września 2022
– 14 października 2022
– 18 listopada 2022 (Uwaga: zmiana terminu na 25 listopada 2022)
– 16 grudnia 2022
– 20 stycznia 2023
– 24 lutego 2023
– 24 marca 2023
– 21 kwietnia 2023
– 19 maja 2023 (Uwaga: zmiana terminu na 26 maja 2023)
– 16 czerwca 2023
– 7 lipca 2023

UWAGA: Dokumenty/wnioski podlegające opinii Rady Szkoły należy przekazywać do sekretariatu SDNH na 10 dni przed posiedzeniem Rady.


Rada Szkoły (do końca grudnia 2020 r.)

1) przewodniczący – dr hab. Cezary Wiesław Cieśliński, prof. ucz.;
2) dr hab. Adam Cieśliński – dyscyplina archeologia;
3) dr hab. Monika Rekowska – dyscyplina archeologia;
4) dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. – dyscyplina filozofia;
5) prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska – dyscyplina filozofia;
6) prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk – dyscyplina historia;
7) dr hab. Robert Wiśniewski – dyscyplina historia;
8) prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – dyscyplina językoznawstwo;
9) dr hab. Maria Załęska – dyscyplina językoznawstwo;
10) prof. dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz – dyscyplina językoznawstwo;
11) prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec – dyscyplina literaturoznawstwo;
12) prof. dr hab. Danuta Ulicka – dyscyplina literaturoznawstwo;
13) dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz. – dyscyplina literaturoznawstwo;
14) dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
15) dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
16) dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez – dyscyplina nauki o sztuce;
17) przedstawiciel doktorantów – mgr Maciej Bednarski, dyscyplina filozofia;
18) przedstawiciel doktorantów – mgr Filip Boratyn, dyscyplina nauki o kulturze i religii