Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

O szkole

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych powstała w 2019 roku na bazie wieloletnich doświadczeń wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas kształcenia doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoranci SDNH realizują interdyscyplinarny program kształcenia. Zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są podstawą realizowanej i przyszłej pracy badawczej. Szkoła Doktorska poprzez promotorów wspiera doktorantów w procesie ubiegania się o stopień doktora, który jest zwieńczeniem czteroletniego cyklu kształcenia.

W ramach programu kształcenia doktoranci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych (wykłady, seminaria) oraz w kursach kształtujących ich warsztat naukowy i kompetencje metodologiczne. Szkoła Doktorska oferuje również interdyscyplinarną sieć współpracy, stwarzając doktorantom warunki do wszechstronnego rozwoju naukowego.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to miejsce dla tych, którzy pragną doktoryzować się w jednej z następujących dyscyplin:

Doktoranci zostaną otoczeni opieką promotora, a nowoczesna infrastruktura i dostęp do zasobów Uniwersytetu pozwolą na przygotowanie pracy doktorskiej na najwyższym poziomie.


Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz.

 fot. Piotr Jaworski 

Archeolożka z wykształcenia (absolwentka kierunku archeologia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) i z pasji, z doświadczeniem wykopaliskowym zdobywanym na stanowiskach archeologicznych we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Libii, a od 2018 na Cyprze.

Od początku zawodowego życia związana z Uniwersytetem Warszawskim, w latach 2012-2016 Senator Uniwersytetu Warszawskiego (kuria pracowników niesamodzielnych); w latach 2012-2020 członkini Rady Programowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (dawniej COME UW); od 2009 Pełnomocnik Rektora UW ds. Uniwersytetu Dzieci; od 2016 kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UW (obecnie Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce); od 2020 kierownik Katedry Historii Kultury, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce.

Stypendystka rządu francuskiego (1995), włoskiego (1998), Andrew W. Mellon Foundation (2002), Fundacji Lanckorońskich (2007, 2010, 2016). Członek Komisji Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności (od 2016); ekspert w dyscyplinie archeologia w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2019).

Jej zainteresowania badawcze obejmują archeologię klasyczną, jej historię i znaczenie w kulturze europejskiej; polskie i europejskie zainteresowania starożytnościami greckimi i rzymskimi w epoce nowożytnej, w tym zwłaszcza podróżnictwo, kolekcjonerstwo i wczesne badania naukowe; antyczną architekturę mieszkalną, w jej aspekcie konstrukcyjnym, przestrzennym i dekoracyjnym, na obszarze wschodniego Śródziemnomorza w okresie hellenistyczno-rzymskim, ze szczególnym uwzględnieniem Cyrenajki i Cypru.

Dyżury w piątki, po wcześniejszym umówieniu mailowym za pośrednictwem sekretariatu SDNH.


Rada Szkoły (w kadencji 2021 – 2024)

Przewodnicząca:
1) dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych;
Członkowie:
2) dr hab. Wiesław Więckowski – dyscyplina archeologia;
3) dr hab. Sławomir Rzepka – dyscyplina archeologia;
4) dr hab. Mateusz Salwa – dyscyplina filozofia;
5) dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz. – dyscyplina filozofia;
6) dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – dyscyplina historia;
7) dr hab. Aleksander Wolicki – dyscyplina historia;
8) prof. dr hab. Ewa Żebrowska – dyscyplina językoznawstwo;
9) prof. dr hab. Elżbieta Górska – dyscyplina językoznawstwo;
10) dr hab. Agata Bareja-Starzyńska – dyscyplina literaturoznawstwo;
11) dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik – dyscyplina literaturoznawstwo;
12) dr hab. Agata Zalewska – dyscyplina literaturoznawstwo;
13) dr hab. Anna Horolets, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
14) dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
15) dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez – dyscyplina nauki o sztuce;
Przedstawiciele doktorantów:
16) mgr Maciej Bednarski;
17) mgr Maria Onyszkiewicz.

Zarządzenie Rektora UW 


Rada Szkoły (do końca grudnia 2020 r.)

1) przewodniczący – dr hab. Cezary Wiesław Cieśliński, prof. ucz.;
2) dr hab. Adam Cieśliński – dyscyplina archeologia;
3) dr hab. Monika Rekowska – dyscyplina archeologia;
4) dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz. – dyscyplina filozofia;
5) prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska – dyscyplina filozofia;
6) prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk – dyscyplina historia;
7) dr hab. Robert Wiśniewski – dyscyplina historia;
8) prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – dyscyplina językoznawstwo;
9) dr hab. Maria Załęska – dyscyplina językoznawstwo;
10) prof. dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz – dyscyplina językoznawstwo;
11) prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec – dyscyplina literaturoznawstwo;
12) prof. dr hab. Danuta Ulicka – dyscyplina literaturoznawstwo;
13) dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz. – dyscyplina literaturoznawstwo;
14) dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
15) dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz. – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
16) dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez – dyscyplina nauki o sztuce;
17) przedstawiciel doktorantów – mgr Maciej Bednarski, dyscyplina filozofia;
18) przedstawiciel doktorantów – mgr Filip Boratyn, dyscyplina nauki o kulturze i religii