Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Zajęcia online

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzone zostają zmiany w trybie odbywania zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

1. Następujące zajęcia dla doktorantów będą realizowane zdalnie:
Zajęcia dyscyplinowe:
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie filozofia,
prowadząca: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz.
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie literaturoznawstwo,
prowadząca: dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk, prof. ucz.

Zajęcia metodologiczne:
Współczesne metody filozofii, prowadzący: dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz.
Badania, interpretacje. Metody badań historycznych: Historia jako przedmiot interdyscyplinarnej refleksji humanistycznej, prowadząca: dr Dobrochna Kałwa
Metodologia badań glottodydaktycznych, prowadząca: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. ucz.
Topics in contemporary linguistics. Current research, innovative methods and ongoing debates,
prowadzący: dr hab. Piotr Twardzisz
Contemporary Critical Approaches to Literature and Culture:
Moduł 2 „Darwinian Literary Studies and Human Nature”, prowadząca: dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz.
Moduł 3 „Body and Flesh in Literature and the Arts”, prowadząca: prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
Metody krytyki retorycznej, prowadzące: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, dr Agnieszka Szurek
Wstęp do kognitywnych badań nad kulturą, prowadząca: prof. dr hab. Joanna Jurewicz
Wybrane teorie nauk o sztuce, prowadząca: prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

2. Lista zajęć, których realizacja została odsunięta w czasie, gdyby okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim się przedłużał, będą prowadzone zdalnie:
Zajęcia dyscyplinowe:
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie archeologia,
prowadząca: dr Małgorzata Kot
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie historia (dobrowolny – 26-godzinny),
prowadząca: dr Agnieszka Janiak-Jasińska nowe terminy spotkań: 21.04, 5.05, 12.05, 2.06 lub zdalnie
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie historia,
prowadzący: dr hab. Robert Wiśniewski nowe terminy spotkań: 20.04 i 27.04 lub zdalnie
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie literaturoznawstwo,
prowadzący: prof. dr hab. Michał Kuziak
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie nauki o kulturze i religii,
prowadząca: dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz.
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie nauki o sztuce,
prowadząca: prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Zajęcia metodologiczne:
Contemporary Critical Approaches to Literature and Culture:
Moduł 4 „Post-Memory and Cultural Trauma versus National Identity„, prowadząca: dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż

3. Lista zajęć zrealizowanych przed 10 marca 2020 r.:
Zajęcia dyscyplinowe:
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie archeologia (obowiązkowy – 4-godzinny),
prowadząca: dr Dobrochna Zielińska
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie filozofia (obowiązkowy – 4-godzinny),
prowadząca: dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz.
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie historia (obowiązkowy – 4-godzinny),
prowadząca: dr Dobrochna Kałwa
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie językoznawstwo (obowiązkowy – 4-godzinny),
prowadzące: dr hab. Iwona Burkacka, dr hab. Magdalena Zawisławska
Strategie publikacyjne i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie językoznawstwo,
prowadzące: dr hab. Łucja Biel, dr hab. Agnieszka Szarkowska
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie literaturoznawstwo (obowiązkowy – 4-godzinny), zajęcia w języku polskim,
prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie literaturoznawstwo (obowiązkowy – 4-godzinny), zajęcia w języku angielskim,
prowadząca: dr hab. Dorota Babilas
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (obowiązkowy – 4-godzinny),
prowadząca: dr Marta Widy-Behiesse
Warsztat metodyczny grupowy w dyscyplinie nauki o sztuce (obowiązkowy – 4-godzinny),
prowadzący: dr hab. Marek Czapelski

Zajęcia metodologiczne:
Contemporary Critical Approaches to Literature and Culture
Moduł 1 „Literature and Visual Culture” prowadząca: dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys

O dokładnej formie prowadzenia zajęć lub zmianach w harmonogramie doktoranci będą informowani bezpośrednio przez prowadzących.

Zaplanowane seminaria „Szkoła mistrzów” zostały odwołane. Jeśli będzie taka możliwość wyznaczymy nowe daty spotkań w maju br.