Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Wpis powitalny I rok

Szanowni Państwo!

Gratulujemy dołączenia do grona doktorantów i doktorantek naszej Szkoły Doktorskiej! 

W związku z rozpoczęciem przez Państwa kształcenia konieczne jest dopełnienie pewnych formalności (szczegóły poniżej). 

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w Szkołach Doktorskich UW odbędzie się 3 października o godz. 17.00 – więcej informacji [LINK]

Spotkanie informacyjne (online – ZOOM) 4 października 2023 r. o godz. 11.00. Link otrzymają Państwo mailowo w przeddzień spotkania.


Ślubowanie

Zgodnie z Regulaminem Szkoły nabywają Państwo prawa doktoranta/doktorantki z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta/doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego”.


Odbiór legitymacji

Staramy się zrobić wszystko, by Państwa legitymacje były do odbioru jak najszybciej. Mamy nadzieję, że będą do odbioru w pierwszych dniach października. Prosimy jednak o wyrozumiałość.
Drukowane są obecnie legitymacje dla wszystkich nowych studentów oraz studentek, jak i doktorantów oraz doktorantek, i musi to zająć trochę czasu.


Badania lekarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) jako doktoranci i doktorantki Szkoły Doktorskiej są Państwo zobligowani do wykonywania okresowych badań lekarskich.

W tym celu należy:
1. odebrać w sekretariacie Szkoły skierowania na badania. Prosimy o umawianie się do sekretariatu Szkoły poprzez kalendarz [LINK] na terminy od 3 października 2023 r.;
2. ewentualnie udać się do promotora celem wpisania przez niego na skierowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia;
3. umówić się na badania w przychodni CenterMed (skierowanie jest ważne przez miesiąc od daty wystawienia, co oznacza, że w tym czasie należy zgłosić się ze skierowaniem do przychodni);
4. dostarczyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej zaświadczenie wydane przez lekarza orzecznika (lub przesłać skan na adres phd.nh@uw.edu.pl).


ORCID

Jako doktorantki i doktoranci Szkoły Doktorskiej UW muszą Państwo posiadać numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Numer ten pozwala na identyfikację Państwa jako autorów publikacji naukowych.
Numer można wygenerować na stronie:  [LINK]  (Instrukcja i wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie oraz tu: [LINK]). Sekretariat musi otrzymać od Państwa wydrukowane i
podpisane oświadczenie o numerze ORCID do 31 października 2023 r.


Mail w domenie UW

Prosimy o jak najszybsze założenie konta pocztowego w domenie uw.edu.pl. Bez niego nie będą Państwo otrzymywali dalszej korespondencji. Informacja dot. zakładania konta dostępna
jest tutaj: [LINK]. Osoby, które już mają adres w domenie @student.uw.edu.pl nie muszą zakładać nowego konta, jeśli jednak chcą posiadać adres w domenie @uw.edu.pl – powinny wejść na stronę [LINK]. Prosimy o przesłanie informacji o adresie mailowym w domenie UW na adres: phd.nh@uw.edu.pl w terminie do 10 października 2023. Każdorazowa zmiana adresu email musi zostać przesłana do Sekretariatu Szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 279 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego:
Każdy pracownik, doktorant i student Uniwersytetu jest zobowiązany do posiadania i bieżącego korzystania z elektronicznej poczty uniwersyteckiej, w tym odbierania wiadomości.
W sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu, w których konieczne jest użycie poczty elektronicznej, użytkownicy są zobowiązani do korzystania wyłącznie z elektronicznej poczty
uniwersyteckiej. Korespondencję pracownika, studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłaną z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka pozostawia się bez
rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że adresem mailowym przeznaczonym dla Państwa do kontaktu z władzami i pracownikami Sekretariatu Szkoły jest phd.nh@uw.edu.pl.


Stypendium

Stypendium doktoranckie wynosi 2667.70 zł (ok. 2360 zł netto). Jest wypłacane ok. 17 dnia każdego miesiąca. Pierwsza wypłata w nowym roku akademickim zaplanowana jest na 17
października.

Wypłata stypendium doktoranckiego następuje po złożeniu przez doktoranta oświadczenia o nieposiadaniu stopnia doktora wraz ze wskazaniem indywidualnego rachunku bankowego w PLN, na który będzie przekazywane stypendium doktoranckie. W czasie wizyty w sekretariacie są Państwo proszeni o jego podpisanie.


USOS

Po uzyskaniu przez Państwa w IRK statusu „przyjęty”, administracja szkół doktorskich wprowadza Państwa dane do systemu USOS. Logowanie dla osób, które po raz pierwszy kształcą się na UW, odbywa się przy użyciu danych z systemu IRK. W przypadku problemów z logowaniem (konieczność zmiany hasła) prosimy o kontakt z Sekretariatem.

USOSweb: [LINK].


Zajęcia na I roku

Informacje na temat zajęć w I semestrze kształcenia zostały zebrane pod tym adresem: [LINK].
Zbiorcze informacje o programie kształcenia: [LINK]
Rejestracja na zajęcia I semestru (Dydaktykę Szkoły Wyższej)  planowana jest w terminie: 26 września, godzina 20:01 – 3 października 2023, godzina 23:59  poprzez system USOS.