Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Przyjmowanie zgłoszeń kursów na II trymestr 2023/2024 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW

Przekazujemy informacje dotyczące możliwości współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW.

Zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Szukamy Wykładowców, którzy chcieliby poprowadzić zajęcia.

Do składania programów kursów zapraszamy wszystkich Wykładowców z ciekawymi pomysłami i chęcią popularyzowania wiedzy.

Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy decydują się na współpracę z nami podpisują umowę zlecenie obowiązującą podczas trwania kursu. Stawka zależna jest od tytułu lub stopnia naukowego. Istnieje także możliwość rozliczenia godzin kursu w ramach pensum.

Zgłoszenia kursów na II trymestr roku akademickiego 2023/2024 przyjmujemy do 27 października 2023 r., do godz. 17.00 (piątek). Zgłaszane zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej (na platformach ZOOM, Google Meet lub MS Teams UO) lub stacjonarnej.

Minimalna liczba godzin całego kursu to 20 godzin akademickich (15 godzin zegarowych). Ponadto mają Państwo również możliwość zgłaszania kursów online w godzinach wczesnoporannych, tj. realizowanych od godziny 7.00 do 9.00.

Rada Uniwersytetu Otwartego UW będzie rozpatrywać tylko te zgłoszenia, które spełniły wymogi formalne, tj.:

  • zostały przesłane do Rady poprzez Panel Wykładowcy dostępny na naszej stronie,
  • następnie zostały podpisane przez Wykładowcę (podpis odręczny bądź kwalifikowany elektroniczny lub zaufany),
  • a wreszcie uzyskały zgodę Dziekana/Prodziekana/Dyrektora/Wicedyrektora Jednostki w formie podpisu odręcznego z pieczątką lub kwalifikowanego elektronicznego, bądź została nam ona przedstawiona w formie przekazanej treści wiadomości e-mail,
  • zgłoszenie zawierające wymagane podpisy należy dostarczyć osobiście lub drogą e-mailową we wskazanym terminie.

UWAGA! W przypadku doktorantów (zapraszamy od II roku szkół doktorskich), którzy po raz pierwszy składają propozycje kursów, konieczne jest dołączenie opinii od promotora wraz z zaświadczeniem o doświadczeniu dydaktycznym oraz oświadczenia o statusie doktoranta (wzór do pobrania).

Podsumowanie kwestii organizacyjnych:

  1. Start zajęć: 15 styczniaWAŻNE: pierwsze zajęcia w ramach tego trymestru muszą odbyć się przed 28 lutego 2024 roku
  2. Przypominamy, że najbardziej optymalna godzina rozpoczynania zajęć to 17.30 (nasi Słuchacze to głównie osoby aktywne zawodowo).
  3. Koniec przyjmowania zgłoszeń: 27 października 2023 roku roku, godz. 17.00 (prosimy o terminowe zgłoszenia).

Gdyby pojawiły się wątpliwości lub dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Panią Katarzyną Iwanik: katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl, tel. 698 603 626, Panią Dorotą Pałys: dorota.palys@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 527, Panią Magdaleną Wyrwich Veljanovski: magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl, tel. 698 214 887.

Istnieje również możliwość skonsultowania przygotowanego programu w Punkcie Konsultacyjnym – spotkania mogą odbywać się zarówno w formule stacjonarnej, jak i online. Zachęcamy do kontaktu.