Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Indywidualny Plan Badawczy 2023

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczącego Indywidualnego Planu Badawczego.

Wypełniony i podpisany przez doktoranta/doktorantkę i promotora/promotorkę (promotorów/promotorki) formularz należy złożyć do dnia 30 września 2023 r. (nie później niż 12 miesięcy od momentu podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej).

Zgodnie z brzmieniem art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku powołania promotora pomocniczego/promotorki pomocniczej IPB przedkłada się po jego zaopiniowaniu przez wspomniane osoby.

Zgodnie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Indywidualnym Planie Badawczym należy określić termin złożenia rozprawy doktorskiej (w pkt. 11 formularza IPB)

Sposób/miejsce składania podpisanych dokumentów:

– dokumenty podpisane w sposób tradycyjny – doktorant/doktorantka składa osobiście w Sekretariacie Szkoły – ul. Dobra 56/66 (lok. 0.108) w godzinach pracy sekretariatu;

albo

– dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ewentualnie podpisem zaufanym) za pośrednictwem elektronicznej poczty uniwersyteckiej na adres phd.nh@uw.edu.pl
Uwaga: prosimy, by w tytule wiadomości mailowej, w której przekazywane są dokumenty, wpisywali Państwo: IPB – imię i nazwisko doktoranta/doktorantki – dyscyplina

Wzory dokumentów:
Formularz: PLIK
Instrukcja do formularza IPB: PLIK
Opinia promotora pomocniczego/promotorki pomocniczej: PLIK