Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Ubezpieczenie zdrowotne na 5. roku

Poniżej przekazujemy informację z Biura ds. Pomocy Materialnej

Doktoranci, którzy po 30 września 2023 r. nie będą mieli prawa do stypendium doktoranckiego oraz nie będą mieli innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a mają status doktoranta, muszą na nowo zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni, ponieważ 30 września 2023 r. zostaną automatycznie wyrejestrowane z ubezpieczenia 30 września 2023 r.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje tylko do momentu kiedy taka osoba ma status doktoranta i nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie).

Należy pamiętać o obowiązku informowania przez doktoranta Biura ds. Pomocy Materialnej o potrzebie wyrejestrowania z ubezpieczenia z uwagi na fakt podjęcia pracy (nawet jeżeli umowa zawarta była na UW). Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje „wypadnięciem” z systemu NFZ i niemożnością skorzystania z usług publicznej opieki zdrowotnej lub wyrobienia karty EKUZ. Po ustaniu zatrudnienia należy pamiętać o ponownym zgłoszeniu się do ubezpieczenia.

W celu zgłoszenia się należy złożyć w BPM następujące dokumenty:

zaświadczenie ze szkoły doktorskiej o statusie doktoranta ze wskazaniem daty końcowej tego statusu
formularz ZUS ZZA
oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Na zgłoszenie zmian jest 7 dni.

 

Więcej informacji: LINK