Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Sprawozdanie roczne 2022/2023

Poniżej znajdziecie Państwo wzór formularza Sprawozdania rocznego doktoranta/doktorantki za rok akademicki 2022/2023.
Sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do dnia 12 września 2023 r.

Sposób/miejsce składania podpisanych dokumentów:
– za pośrednictwem elektronicznej poczty uniwersyteckiej na adres phd.nh@uw.edu.pl.

Do sprawozdania należy dołączyć:
– arkusz zaliczenia praktyk,
– opinię, którą promotor/promotorka może przesłać bezpośrednio do sekretariatu Szkoły (na adres phd.nh@uw.edu.pl) lub dostarczyć za pośrednictwem doktoranta/doktorantki.

Wzory dokumentów:
Sprawozdanie: PLIK (uwaga: prosimy nie wypełniać punktu nr 8 – zajęcia, które zrealizowali Państwo w roku akademickim 2022/2023 zostaną zweryfikowane w systemie USOS. Prosimy zadbać o kompletność danych w systemie USOS.)
Arkusz zaliczenia praktyk: PLIK

Uwaga:

Sprawozdanie w formie elektronicznej musi być czytelne i mieć format .pdf. Musi zawierać podpisy odręczne lub elektroniczne doktoranta/ki oraz promotora/ki lub promotorów/rek. Jeśli dokument zawiera podpisy odręczne, należy zeskanować całość, a nie jedynie ostatnią stronę z podpisami
– prosimy, by w tytule wiadomości mailowej, w której przekazywane są dokumenty, wpisywali Państwo: Sprawozdanie roczne – imię i nazwisko doktoranta/doktorantki – dyscyplina.