Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacje pozalimitowe

Tytuł projektu: Pierścienie Artinowskie i rozmaitości Calabi-Yau
Kierownik projektu: dr hab. Michał Kapustka, prof. IM PAN, michal.kapustka@impan.pl
Projekt badawczy: NCN, Preludium Bis
Dyscyplina: matematyka
Ogłoszenie
Harmonogram rekrutacji:
– rejestracja kandydatów w IRK: od  01 sierpnia do 16 sierpnia 2022 r. [Link do systemu IRK]
– postępowanie rekrutacyjne: od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2022 r.
– ogłoszenie listy rankingowej: do 31 sierpnia 2022 r.
– przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 01 września do 23 września 2022 r.
– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia – październik 2022


Tytuł projektu: Techniki aproksymacji dla równań różniczkowych cząstkowych i rachunku wariacyjnego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Gwiazda, pgwiazda@impan.pl
Projekt badawczy: NCN, Preludium Bis
Dyscyplina: matematyka
Ogłoszenie
Harmonogram rekrutacji:
– rejestracja kandydatów w IRK: od  13 czerwca do 27 czerwca 2022 r. [Link do systemu IRK]
– postępowanie rekrutacyjne: od 30 czerwca do 04 lipca 2022 r.
– ogłoszenie listy rankingowej: do 07 lipca 2022 r.
Lista rankingowa (data publikacji: 07.07.2022 r.)
– przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 11 lipca do 23 września 2022 r.
– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia – październik 2022


Tytuł projektu: Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórek
Kierownik projektu: dr hab. Anna Ewa Karnkowska, a.karnkowska@uw.edu.pl
Projekt badawczy: NCN, Preludium Bis
Dyscyplina: nauki biologiczne
Ogłoszenie
Harmonogram rekrutacji:
– rejestracja kandydatów w IRK: od 23 maja do 06 czerwca 2022 r. [Link do systemu IRK]
– postępowanie rekrutacyjne: od 08 czerwca do 10 czerwca 2022 r.
– ogłoszenie listy rankingowej: do 17 czerwca 2022 r.
Lista rankingowa (data publikacji: 17.06.2022 r.)
– przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 20 czerwca do 23 września 2022 r.
– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia – październik 2022


Tytuł projektu: Biologiczna rola sRNA OmrA i jego wpływ na poziom zjadliwości i zdolności adaptacyjnych enteropatogenu Yersinia enterocolitica
Kierownik projektu: dr hab. Adrianna Raczkowska, e-mail: ad.raczkowska@uw.edu.pl
Projekt badawczy: NCN, Preludium Bis
Dyscyplina: nauki biologiczne
Ogłoszenie
Harmonogram rekrutacji:
– rejestracja kandydatów w IRK: od 23 maja do 10 czerwca 2022 r. [Link do systemu IRK]
– postępowanie rekrutacyjne: od 20 czerwca do 22 czerwca 2022 r.
– ogłoszenie listy rankingowej: do 1 lipca 2022 r.
Lista rankingowa (data publikacji: 24.06.2022 r.)
– przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 4 lipca do 23 września 2022 r.
– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia – październik 2022


Tytuł projektu: Samoistne oraz indukowane właściwości topologiczne dwuwymiarowych odmian boru i jego związków
Kierownik projektu: dr hab. Nevill Rafael Gonzalez Szwacki, Nevill.Gonzalez@fuw.edu.pl
Projekt badawczy: NCN, Preludium Bis
Dyscyplina: nauki fizyczne
Ogłoszenie
Harmonogram rekrutacji:
– rejestracja kandydatów w IRK: od 16 maja do 31 maja 2022 r. [Link do systemu IRK]
– postępowanie rekrutacyjne: od 07 czerwca do 10 czerwca 2022 r.
– ogłoszenie listy rankingowej: do 17 czerwca 2022 r.
Lista rankingowa (data publikacji: 17.06.2022 r.)
Lista rankingowa (data publikacji: 15.07.2022 r.)
– przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 20 czerwca do 23 września 2022 r.
– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia – październik 2022.


Tytuł projektu: ARES: Wyjaśnienia odporne na ataki w kierunku bezpiecznej i godnej zaufania SI
Kierownik projektu: Przemysław Biecek, e-mail: przemyslaw.biecek@gmail.com
Projekt badawczy: NCN, Preludium Bis
Dyscyplina: informatyka
Ogłoszenie
Harmonogram rekrutacji:
– rejestracja kandydatów w IRK: od 5 maja do 20 maja 2022 r. [Link do systemu IRK]
– postępowanie rekrutacyjne: od 26 maja do 02 czerwca 2022 r.
– ogłoszenie listy rankingowej: do 09 czerwca 2022 r.
 Lista rankingowa (data publikacji: 07.06.2022 r.)
– przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: od 13 czerwca do 23 września 2022 r. do godz. 14.00
– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30 września 2022 r.
Rozpoczęcie kształcenia – październik 2022.


Dalsze kroki….
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, po postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydaci rekomendowani do przyjęcia do Szkoły są zobowiązani złożyć do 23 września 2022 r. następujące dokumenty:
–  oryginał dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole lub jego urzędowy odpis (np. dyplom ukończenia studiów II stopnia, zaświadczenie o obronie). W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski, kandydat załącza jego tłumaczenie przysięgłe. W przypadku dyplomów zagranicznych, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia legalizacji dyplomu lub apostille (jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu). Więcej informacji znajduje się na stronie [LINK]
– wydrukowane z konta w IRK (dokumenty można pobrać w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” – „Dokumenty i dalsze kroki”):
a) oświadczenie o podjęciu kształcenia w Szkole;
b) podanie o przyjęcie do Szkoły;
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kształcenia.
Dokumenty należy składać:
Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. Stefana Banacha 2c, 02-097 Warszawa (parter, pokój 0.05)


Kontakt
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (pokój 00.05, 00.06)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
koordynator rekrutacji: Damian Połomski