Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja 2024/2025

Uwaga!

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, wraz z Koordynatorką Rekrutacji, mgr Gabrielą Szczupaj, serdecznie zapraszają na spotkania z kandydatami. W trakcie tych spotkań będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami o naszej Szkole Doktorskiej, procesie rekrutacji oraz zadawania pytań dotyczących kwestii, na które odpowiedzi nie znajdują Państwo w opisie rekrutacji na naszej stronie internetowej, a także poszukiwania rozwiązań dla napotykanych problemów w procesie rekrutacji.

Spotkania online z kandydatami odbędą się:

    • 17.05.2024 (piątek), o godzinie 16:00, na platformie Google Meet [LINK] (Polski)
    • 24.05.2024 (piątek), o godzinie 16:00, na platformie Google Meet [LINK] (Angielski)

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko potencjalnego promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się tej funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie (LINK), zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.  Należy pamiętać, że nie wszyscy potencjalni promotorzy są na liście. Zachęcamy też do poszukiwań na stronach konkretnych wydziałów i jednostek UW.

Harmonogram rekrutacji

1) rejestracja w IRK, złożenie w IRK wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych: 6 maja – 17 czerwca 2024 r.,
2) przesłanie listów rekomendacyjnych: do 27 czerwca 2024 r.,
3) postępowanie rekrutacyjne:
a) publikacja harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych: do 2 lipca 2024 r.,
b) postępowanie kwalifikacyjne: 2 lipca – 19 lipca 2024 r.,
c) ogłoszenie listy rankingowej: do 2 sierpnia 2024 r.,
d) przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 5 sierpnia – 23 września 2024 r.,
e) ogłoszenie listy osób przyjętych: do 30 września 2024 r.

Dyscypliny, w ramach których można podjąć kształcenie:
– astronomia – limit 3 miejsca
– matematyka i informatyka – limit 24 miejsca
– nauki biologiczne – limit 15 miejsc
– nauki chemiczne – limit 21 miejsc
– nauki fizyczne – limit 26 miejsc
– nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc


Astronomia – rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny astronomia. Czytaj dalej.


Matematyka i informatyka – rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscyplin matematyka i informatyka. Czytaj dalej.


Nauki biologiczne – rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki biologiczne. Czytaj dalej.


Nauki chemiczne – rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki chemiczne. Czytaj dalej.


Nauki fizyczne – rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki fizyczne. Czytaj dalej.


Nauki o Ziemi i środowisku – rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w ramach dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku. Czytaj dalej.


Rekrutacje pozalimitowe


Rekrutacja do szkoły doktorskiej przy współpracy z IDEAS NCBR

W IDEAS NCBR nieustannie poszukujemy nowych talentów. Jeśli jesteś studentem/studentką lub absolwentem/absolwentką matematyki, informatyki, informatyki technicznej, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny i chciał(a)byś kontynuować karierę naukową, to podziel się z nami swoimi planami, aplikując na stanowisko doktoranta w naszej firmie. Czytaj dalej.


Doktorat wdrożeniowy – rekrutacja 2024/2025

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza rekrutację do Szkoły w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.  Czytaj dalej. 


Preludium Bis

Na kolejnej stronie zamieszczamy ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych mających na celu przyjęcie doktorantek i doktorantów do realizacji projektów badawczych w ramach programu Preludium Bis oraz do Szkoły Doktorskiej (poza limitami określonymi dla każdej dyscypliny). Czytaj dalej


Informacje dla kierowników projektów badawczych

Na następnej stronie prezentujemy opis działań, które są niezbędne do przyjęcia doktoranta (wykonawcy projektu) poza limitem określonym dla każdej dyscypliny. Informacje są dostępne tylko dla pracowników UW i IM PAN. W celu otrzymania hasła prosimy o kontakt z koordynatorem rekrutacji (rekrutacja.nsp@uw.edu.pl). Czytaj dalej. – strona zostanie dodana wkrótce


Kontakt
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa (pokój 00.05, 00.06)
e-mail dla kandydatów: rekrutacja.nsp@uw.edu.pl
koordynator rekrutacji: Gabriela Szczupaj