Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DPN NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Biuro Spraw Socjalnych informuje, że wnioski o nowe zakwaterowanie oraz przedłużenie zakwaterowania na nowy rok akademicki w Domu Pracownika Naukowego będą rozpatrywane przez Komisję ds. Zakwaterowań w DPN w następujących terminach

 • na posiedzeniu komisji w dniu 25 maja (składanie wniosków do 05.05. 2023 r.)
 • na posiedzeniu komisji w dniu 14 września (składanie wniosków do 01.09.2023 r.

Po wyznaczonym terminie składania dokumentów wnioski będą rozpatrywane na dodatkowym posiedzeniu komisji w sierpniu lub w grudniu 2023 roku

Na podstawie zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie poczty elektronicznej UW jest możliwe procedowanie wniosków na podstawie elektronicznych wersji dokumentów, jednak zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia ,,korespondencję pracownika, studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłaną z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka pozostawia się bez rozpoznania

Zasady przekazywania wniosków o nowe zakwaterowanie lub przedłużenie zakwaterowania w DPN

 1. Wypełnione oraz podpisane przez osobę ubiegającą się dokumenty mogą być przesłane w postaci skanów (w jakości umożliwiającej odczytanie treści)
 2. Osoby zameldowane w Warszawie lub okolicach do 70 km muszą przekazać wszystkie dokumenty i zaświadczenia, które potwierdzają dane w pkt. 4 i 5 wniosku
 3. W przypadku braku aktualnych danych w USOS lub SAP tzn. gdy umowa o pracę, czas studiów lub rok kształcenia doktoranckiego jest krótszy niż zakwaterowanie na dany rok akademicki należy skontaktować się z wydziałem /szkołą doktorską/jednostką organizacyjną w celu dołączenia do wniosku zaświadczenia o planowanym przedłużeniu umowy, studiów, roku kształcenia doktoranckiego na czas zakwaterowania w DPN.
 4. Wniosek wraz z pełną dokumentacją może być przekazany do Biura Spraw Socjalnych
 • za pośrednictwem Wydziału, szkoły doktorskiej lub jednostki organizacyjnej
 • drogą mailową na nowy adres: komisja.dpn@uw.edu.pl 
 • bezpośrednio do sekretariatu Biura Spraw Socjalnych

Komisja ds. Zakwaterowań w Domu Pracownika Naukowego będzie rozpatrywała tylko kompletne dokumenty

Na stronie głównej UW w zakładce pracownik Biuro Spraw Socjalnych Dom Pracownika Naukowego znajdują się następujące wnioski

 1. wniosek dla osób ubiegających się o zakwaterowanie w DPN
 2. wniosek dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania w DPN (konieczne jest wpisanie numeru i rodzaju zajmowanego lokalu)

Zgodnie z rozdz. 1 pkt. 9 Regulaminu korzystania z Domu Pracownika Naukowego UW ,,uzyskanie wiadomości o przyznaniu miejsca w DPN leży po stronie osoby zainteresowanej

Kontakt w sprawie zakwaterowania w DPN przy ulicy Smyczkowej 9 i 11 telefonicznie: (+48) 22 55 33 700/704 lub na adres DPN@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji: [LINK]