Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Ocena śródokresowa 2023

UWAGA – wpis aktualizowany

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku 2023.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia oceny opisane są Regulaminie SDNH (LINK) w paragrafach 25-30.
Ocena będzie przeprowadzona w październiku i listopadzie 2023 r. przez Komisje powoływane dla każdej z dyscyplin oddzielnie (dla dyscypliny literaturoznawstwo, językoznawstwo i historia – dwie Komisje).

Skład Komisji: LINK

zmiana (22.09.2023)LINK

Przewodniczący i Przewodniczące Komisji:
LINK
LINK

Komisja przeprowadza ocenę na podstawie złożonych dokumentów (patrz niżej) oraz rozmowy z doktorantem/doktorantką (par. 27 ust. 1).

UWAGA! Rozmowy prowadzone będą w październiku i listopadzie. Harmonogram rozmów (oraz ich tryb) zostanie określony indywidualnie przez komisje, odrębne dla każdej z dyscyplin.

Termin składania dokumentów:
– od dnia 18 września do dnia 29 września 2023 r.

– od dnia 19 lipca do dnia 31 lipca 2023 r. – dla doktorantów, którzy kończą czwarty semestr kształcenia w semestrze letnim r. a. 2022/2023 oraz zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej w związku z realizacją programu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS lub Programu Doktorat Wdrożeniowy;

– od dnia 19 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. – dla doktorantów, którzy kończą czwarty semestr kształcenia w semestrze zimowym r. a. 2023/2024.

Sposób/miejsce składania dokumentów:
– podpisane dokumenty, należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej poczty uniwersyteckiej na adres ocena.nh@uw.edu.pl

Dokumenty składane przez doktoranta/doktorantkę:
Sprawozdanie z realizacji IPB wraz z załącznikami (można dołączyć fragment rozprawy): LINK
Formularz dot. współpracy z promotorem/promotorką: LINK

Dokumenty składane przez promotora/promotorkę (bezpośrednio do sekretariatu na adres ocena.nh@uw.edu.pl):
Formularz dot. współpracy z doktorantem/doktorantką: LINK
Opinia na temat postępu w realizacji Indywidualnego Planu Badawczego: LINK

Uwaga:
prosimy, by w tytule wiadomości mailowej, w której przekazywane są dokumenty na potrzeby przeprowadzenia oceny śródokresowej, wpisywali Państwo: imię i nazwisko doktoranta/doktorantki – dyscyplina

Dokumenty w formie elektronicznej muszą być czytelne i mieć format .pdf. Muszą zawierać podpisy odręczne lub elektroniczne doktoranta/ki oraz promotora/ki lub promotorów/rek. Jeśli dokument zawiera podpisy odręczne, należy zeskanować całość, a nie jedynie ostatnią stronę z podpisami.

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do oceny przed którą z komisji zostanę przyporządkowany/a?
Doktorant przystępuje do oceny przed komisją w dyscyplinie, w której przygotowuje rozprawę doktorską (wskazaną w IPB). W przypadku powołania więcej niż jednej komisji w dyscyplinie, o przyporządkowaniu decydują specjalizacje członków komisji.

Czy pracę artystyczną (projekt teatralny, instalacja, tłumaczenie, tekst literacki itp.) pośrednio związaną z tematem doktoratu można umieścić w sprawozdaniu z realizacji IBP (np. w pkt. 16)?
Projekty pośrednio związane z tematem przygotowywanej rozprawy można wskazać np. w punkcie 16.

Od którego dokładnie miesiąca będzie przyznane podwyższone stypendium?
Podwyższone stypendium przysługiwać będzie z wyrównaniem od października 2023. Wypłata stypendium odbędzie się po zakończeniu procesu oceny śródokresowej (w tym uzyskaniu od komisji kompletu dokumentacji), najwcześniej w grudniu 2023.