Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I rok – informacje o zajęciach

[wpis aktualizowany]

Semestr zimowy to czas, na który głównie zaplanowane są obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie, objęte Programem Kształcenia.
Poniżej znajdą Państwo listę zaplanowanych zajęć. Podane terminy oraz lokalizacja w większości przypadków są potwierdzone, lecz nie jest wykluczone, że mogą one jeszcze ulec zmianie,
dlatego prosimy o regularne sprawdzanie zmian wprowadzanych w niniejszym wpisie.

ETYKA
Przedmiot ten składa się z dwóch części – wykładu (4 godz. dydaktyczne) oraz warsztatów (2 warsztaty po 2 godz. dydaktyczne). W sumie 8 godzin. Zaplanowane są zajęcia stacjonarne.
wykład wygłosi dr Joanna Różyńska (Wydział Filozofii UW);
terminy:
09.11.2022 godz. 11.30-14.45 (wykład w j. polskim), bud. CNBCh, Aula A +B + duży hol)
16.11.2022 godz. 11.30-14.45 (wykład w j. angielskim), bud. CNBCh, sala 0.03)
Na wykłady zostaną Państwo zapisani przez sekretariat szkoły – nie ma potrzeby samodzielnej rejestracji.
warsztaty: każdy doktorant i każda doktorantka zobowiązany_a jest wziąć udział w 2 spośród 5 propozycji warsztatów (każdy warsztat trwa 2 godz. dydaktyczne). W założeniu wszystkie warsztaty, ze względu na udział doktorantów i doktorantek z zagranicy, będą prowadzone w języku angielskim.
Propononowane tematy warsztatów:
1) Ocena etyczna badań naukowych z udziałem człowieka – dr Joanna Różyńska
2) Etyczna ocena eksperymentów na zwierzętach – mgr Joanna Andrusiewicz
3) Badania naukowe z wykorzystaniem Big Data i AI – dr Emilia Kaczmarek
4) Konflikt interesów w praktyce badawczej – dr Emilia Kaczmarek
5) Zarządzanie danymi badawczymi i odpowiedzialność badacza za wykorzystanie wyników badań – dr Emilia Kaczmarek
Wszystkie zajęcia odbędą się na Wydziale Filozofii, ul. Krakowskie Przemieście 3, Aula Ossowska (s. 116)
Na warsztaty zostanie uruchomiona rejestracja, która umożliwi Państwu wybór tematów warsztatów a także wybór grup – grupy odbywają zajęcia w różnych terminach.
Termin otwarcia rejestracji: 13.10.2022 (czwartek) godz. 20.00 – 10.11.2022 (czwartek) godz. 23.59
REJESTRACJA PRZEZ USOSWeb 

PRAWO AUTORSKIE – uwaga zmiana terminu i miejsca wykładu po angielsku!
Przedmiot ten składa się z dwóch części – obowiązkowego wykładu (4 godz. dydaktyczne) oraz wykładu dla chętnych (4 godz. dydaktyczne). Zajęcia poprowadzi dr hab. Wojciech Machała (Wydział Prawa i Administracji UW). Zaplanowane są zajęcia stacjonarne. Na wykład obowiązkowy zostaną Państwo zapisani przez sekretariat szkoły. Po obowiązkowym wykładzie zostanie otwarta rejestracja na wykład dla chętnych.
Termin otwarcia rejestracji: 05.12.2022 (poniedziałek) godz. 20:00 – 08.12.2022 (czwartek) godz. 23:59
REJESTRACJA PRZEZ USOSWeb

  • 25.11.2022 w godz. 10.00-13.15 – obowiązkowy wykład w j. polskim, bud. CNBCh, Aula A + duży hol lub Aula C + mały hol
  • 01.12.2022 w godz. 11.30-14.45 – obowiązkowy wykład w j. angielskim – nowy termin, bud. Collegium Iuridicum 1 (Stary Wydział Prawa, Kampus Główny), sala 403
  • 09.12.2022 w godz. 10.00-13.15 – wykład dla chętnych w j. polskim, bud. CNBCh, sala 0.03
  • 16.12.2022 w godz. 10.00-13.15 – wykład dla chętnych w j. angielskim, bud. CNBCh, sala 0.03

DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ
Przedmiot ten składa się z dwóch części – wykładu (część A) i warsztatu (część B). Każda z części trwa po 10 godz. dydaktycznych. Obie części są obowiązkowe.
Wykład w j. polskim zostanie przygotowany przez dr Marcina Chrzanowskiego (Wydział Biologii) w formie prezentacji z komentarzem. Wykład w j. angielskim przygotuje dr Monika Klejman przy wykorzystaniu aplikacji Nearpod. O szczegółach wykładów zostaniecie Państwo bezpośrednio poinformowani przez prowadzących.
Warsztaty zostaną zorganizowane z podziałem na grupy i zostaną przeprowadzone w formie spotkań online. Na warsztaty będzie obowiązywać rejestracja, co umożliwi Państwu wybór najwygodniejszego dla siebie terminu.  Część grup dedykowana będzie dla osób anglojęzycznych. W momencie rejestracji będą widoczne także numery grup oraz terminy zajęć.
Termin otwarcia rejestracji: 13.10.2022 (czwartek) godz. 20:00 – 10.11.2022 (czwartek) godz. 23:59
REJESTRACJA PRZEZ USOSWeb 

STRATEGIA PUBLIKACYJNA W DYSCYPLINIE – przedmiot ten składa się z trzech części: NOWE INFORMACJE PONIŻEJ

  • wykładu dla wszystkich doktorantów i doktorantek Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (2 h)
  • wykładów w ramach dyscyplin (4h),
  • ćwiczeń w postaci prezentacji doktorantów i doktorantek, w grupach ok. 10 osobowych z podziałem na dyscypliny (4 h).

Zajęcia planowane są w późniejszym terminie, tj. w drugiej połowie semestru zimowego. Szczegóły zajęć jeszcze są ustalane. Potwierdzone informacje będą publikowane w niniejszym wpisie.

Obowiązkowy wykład dla wszystkich doktorantów i doktorantek odbędzie się 29 listopada 2022 roku (wtorek) w godz. 11:30 – 13:00. Wykład wygłosi prof. Piotr Wasylczyk. Lokalizacja: Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, sala 0.03 (parter)

Terminy wykładów specjalizacyjnych dla poszczególnych dyscyplin, 4 h:
1. nauki biologiczne:  08.12.2022 w godz. 9.00-12.00, zdalnie (dr hab. Tomasz Jagielski, dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz, prof. ucz. , dr Rafał Archacki)
2. nauki chemiczne: 8.12.2022 i 15.12.2022 – oba spotkania w godz. 15.15-16.45 – Wydział Chemii, Radiochemia 104R
3. nauki fizyczne + astronomia:
10.01.2023  godz 12.30-14.00 Wydział Fizyki, Pasteura 5, sala 0.03 (prof. Zygmunt Lalak)
17 .01.2023 -godz 13.30-15.00 – Wydział Fizyki, Pasteura 5, sala 0.03 (prof. Zygmunt Lalak)
4. matematyka i informatyka: 28 lutego oraz 7 marca (2 spotkania po 90 minut),  14:15 – 15:45 prof. Mikołaj Bojańczyk

5. nauki o Ziemi i środowisku: 10 – 11.01.2023 godz. 14:00-16:00 – Wydział Geologii, sala 3136

Terminy ćwiczeń dla poszczególnych dyscyplin:
1. nauki biologiczne:
GRUPA 1:   10.01.2023 i 17.01.2023, w godz. 10.00-11.30, zdalnie

GRUPA 2:   10.01.2023 i 17.01.2023, w godz. 12.00 – 13.30, zdalnie
2. nauki chemiczne:
GRUPA 1: 10.01.2023 godz. 14.15-17:30, budynek radiochemii, sala 174R
GRUPA 2: 11.01.2023 godz. 10.15-13.30, Pasteura 1, KTCh
GRUPA 3: 11.01.2023 godz. 14.15-17:30, budynek radiochemii, sala 174R
3. nauki fizyczne:
GRUPA 1: 10.01.2023 i 17.01.2023, oba spotkania w godz. 10:15 – 11:45, sala 1.03
GRUPA 2: 12/01/2023 oraz 19/01/2023, 15.15:16.45) sala,4.50  CeNT (ul. Banacha 2c)
4. matematyka i informatyka:
GRUPA1: 7 oraz 14 marca 14:15-15:45
GRUPA 2: 9 oraz 16 marca 14:15-15:45

5. nauki o Ziemi i środowisku:
GRUPA 1: 17.01.2023 (Wydział Geologii, sala 3136) i 20.01.2022 (Wydział Geologii, sala 3015), oba spotkania w godz. 15.00-17.00
6. astronomia: 20.12.2022, 10:15-11:45 oraz 10.01.2023, 10:15-11:45 (4h, 2 spotkania po 90 min)  – Obserwatorium Astronomiczne UW, Sala Konferencyjna, III pietro

(aktualizacja 19.01.2023)

SEMINARIUM BADAWCZE I (60 h do końca drugiego roku)

Seminaria należy realizować na wydziale lub w instytucji zewnętrznej. Wyboru seminarium dokonujecie Państwo w uzgodnieniu z promotorem_ką. Zajęcia te nie są prowadzone przez Szkołę. Zapisuje się na nie według zasad obowiązujących na danych zajęciach (nie zawsze jest możliwa rejestracja w USOS). Więcej informacji: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/seminaria-badawcze-2
Na podstawie zaliczenia uzyskanego za seminarium wydziałowe/zewnętrzne uzyskuje się zaliczenie za przedmiot Seminarium Badawcze I. Aby uzyskać takie zaliczenie należy być zarejestrowanym_ą na przedmiot o tej nazwie, wybierając opcję 30h lub 60h, zależnie od liczby godzin wyrobionych seminariów, które mają być wykorzystane na poczet zaliczenia tego przedmiotu. Przedmiot Seminarium Badawcze I jest w USOSie przedmiotem ”pustym”, tj. nie jest to realnie organizowany przedmiot, lecz służy do wpisu zaliczenia za seminaria wybrane przez Państwa na wydziałach lub w instytucjach zewnętrznych. Za wpis zaliczenia odpowiedzialny_a jest koordynator_ka seminariów – nazwiska tych osób znajdują się we wpisie pod tym samym linkiem. Zaliczenie uzyskuje się poprzez przedstawienie karty przebiegu studiów lub karty seminariów zewnętrznych (dotyczy seminariów bez kodu USOS). Z racji możliwości wyboru liczby godzin na Seminarium Badawcze I będzie obowiązywała rejestracja. Jej otwarcie z reguły planowane jest pod koniec semestru letniego, kiedy już Państwo zaliczyliście lub jesteście w trakcie zaliczania wybranych seminariów.

PRAKTYKI
Praktyki realizujecie Państwo na wydziale w ilości przewidzianej dla danej dyscypliny w programie kształcenia. Za wpis zaliczenia odpowiadają koordynatorzy_rki praktyk:
https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/koordynatorzy-praktyk-2/
Praktyki nie dotyczą doktorantów i doktorantek I roku dyscyplin nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku. Dla tych dyscyplin realizacja praktyk rozpoczyna się od II roku kształcenia.