Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Dodatkowe stypendium

Decyzją JM Rektora doktoranci i doktorantki, którzy ukończyli I rok kształcenia, mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium związane z osiągnięciami naukowymi. Wnioski o stypendium będą przyjmowane od 10 do 23 października 2023 roku w sekretariatach szkół. Wnioski można także przesyłać na adres phd.nh@uw.edu.pl.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci i doktorantki, którzy spełniają oba kryteria:

  1. w roku akademickim 2022/2023 terminowo realizowali program kształcenia (bez uwzględnienia przedmiotów przeniesionych do realizacji w innym roku kształcenia za zgodą Dyrektora Szkoły Doktorskiej);
  2. w roku akademickim 2022/2023 wykazali się co najmniej jednym z następujących osiągnięć:
  • przyjęcie do druku artykułu naukowego w czasopiśmie z listy ministerialnej albo znajdującego się w bazie SCOPUS albo w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych,
  • wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, niebędącej częścią programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • uzyskanie patentu związanego z badaniami prowadzonymi w ramach projektu doktorskiego,
  • złożenie wniosku o grant zewnętrzny, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną,
  • realizacja aktywności naukowej, dla której wnioski ze środków programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przeznaczonego dla doktorantów przechodzą ocenę merytoryczną

Fakt posiadania osiągnięcia naukowego potwierdza swoim podpisem promotor/ka. W przypadku niedostępności promotora/ki istnieje możliwość przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie naukowe.

Wysokość stypendium zostanie określona przez JM Rektora po wpłynięciu wniosków. Wypłata stypendium zaplanowana jest na grudzień

Wniosek – [doc] [pdf]

Zarządzenie Rektora – LINK