Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Ocena śródokresowa

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące dokumentów, terminów i procedur obowiązujących przy przeprowadzaniu oceny śródokresowej w roku 2021.

Realizacja IPB podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. Szczegółowe zasady przeprowadzenia oceny opisane są w Regulaminie SDNS [LINK] w paragrafach 25-30 oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  1. Terminy

Składanie dokumentów na potrzeby przeprowadzenia oceny śródokresowej, w tym sprawozdania z realizacji IPB, ankiety na temat współpracy z promotorem oraz innych materiałów potwierdzających realizację IPB, odbywa się w przypadku doktorantów, którzy kończą czwarty semestr kształcenia w semestrze letnim 2020/2021 od 20 do 30 września 2021 r.

  1. Sposób i miejsce składania materiałów potwierdzających realizację IPB do celów oceny śródokresowej

Podpisane dokumenty należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej poczty uniwersyteckiej na adres ocena.ns@uw.edu.pl nadając wiadomości temat: „Imię i nazwisko doktoranta/doktorantki – dyscyplina”.

  1. Wzory dokumentów

Osoby kształcące się w SDNS przesyłają do Szkoły w sposób i w terminie określonych powyżej:

  • podpisane sprawozdanie z realizacji IPB [LINK];
  • podpisaną ankietę na temat współpracy z promotorem [LINK];
  • inne materiały potwierdzające realizację IPB.

Dokumenty składane przez promotora (bezpośrednio do sekretariatu na adres ocena.ns@uw.edu.pl):

  • opinia na temat postępów doktoranta w realizacji IPB;
  • ankieta na temat współpracy z doktorantem.
  1. Komisje ds. oceny śródokresowej

Zostały powołane komisje ds. oceny śródokresowej, które ocenią realizację IPB. Ocena śródokresowa przeprowadzana jest na podstawie złożonych materiałów potwierdzających realizację IPB, w tym sprawozdania z realizacji IPB, oraz rozmowy z doktorantką/doktorantem. Ocena będzie przeprowadzona w październiku i listopadzie 2021 r. Składy Komisji określa zarządzenie Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków [LINK].

Termin, miejsce i sposób składania materiałów potwierdzających realizację IPB wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia oceny śródokresowej określa zarządzenie nr 31 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 20 lipca 2021 r. [LINK].