We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Interdisciplinary Doctoral School

Mid-term evaluation 2022

Dear Doctoral students,

Below you will find information about the documents necessary for the mid-term evaluation in 2022:

  • Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 10 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków – LINK bezpośredni do pdf
  • Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację Indywidualnego Planu Badawczego wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia Oceny Śródokresowej – LINK bezpośredni do pdf
  • Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację Indywidualnego Planu Badawczego wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia Oceny Śródokresowej – LINK bezpośredni do pdf
  • Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację Indywidualnego Planu Badawczego wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia Oceny Śródokresowej – LINK bezpośredni do pdf
  • Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej dla programu Quantitative Psychology and Economics – LINK bezpośredni do pdf

Detailed rules for conducting the assessment are described in the MSD Regulations [LINK] in paragraphs 25-30.
The evaluation will be carried out in October and November 2022 by the Committees.

Composition of the Commission for MSD (in Polish): [LINK]

Changes in Composition of the Commission for MSD (in Polish): [LINK]

Composition of the Commission for QPE (in Polish): [LINK]

The evaluation committee carries out the assessment on the basis of the submitted documents (see below) and interviews with the doctoral student (par. 27 ust. 1).

Deadline for submitting documents:
from 20 September to 30 September 2022

Method/place of submitting documents:
– signed documents should be sent via university e-mail to the address szkola.m@uw.edu.pl

Documents submitted by a Doctoral students:
Report on the implementation of the Individual Research Plan with its attachments, signed by the Doctoral student and his/her Supervisors: FILE
Questionnaire for the evaluation of cooperation with their Supervisors (one questionnaire for one Supervisor): FILE

Documents submitted by the supervisor (directly to the secretary’s office at the address szkola.m@uw.edu.pl):
Signed opinion on the Doctoral student’s progress in the Individual Research Plan: FILE
Questionnaire for the evaluation of the cooperation with the Doctoral student: FILE

Attention:
please enter in the title of your e-mail message for the purposes of the mid-term evaluation: name and surname of the Doctoral student – documents for mid-term evaluation.