Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia na staże badawcze

Liczba stypendiów i długość pobytu: 6 stypendiów jednomiesięczne
Termin stypendium: 2023 r.

 Warunki finansowe:

 • Stypendium w wys. 1200,-Euro;
 • Zakwaterowanie we własnym zakresie;
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa doktorant.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez  kierownika jednostki dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 4. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH (w języku polskim);
 5. List polecający od samodzielnego pracownika naukowego (w języku polskim).

W języku niemieckim lub angielskim: 

 1. Vorschläge/Working Programme
 2. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmujące;
 3. Plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH;
 4. Potwierdzenie przyjęcia na UH;
 5. Świadectwo znajomości języka niemieckiego(nie dot. germanistów) lub angielskiego (nie dot. studentów anglistyki) na poziomie min. B2.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.) 

Termin składania dokumentów 16 czerwca 2023 r.