Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Dokumenty

OGÓLNE AKTY PRAWNE

Podstawą działania Szkoły Doktorskiej, która reguluje także prawa i obowiązki doktorantów jest Regulamin Szkoły Doktorskiej.

Regulamin Szkoły [LINK]
Regulamin Samorządu Doktorantów [LINK]


POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

UCHWAŁA NR 157 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim [LINK]

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane przez doktorantów szkół doktorskich – Q&A [LINK]


ZAJĘCIA

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (roczniki 2019 – 2022) [LINK (zał. nr 2)]

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (roczniki od 2023) [LINK]

Oferta kursów w semestrze letnim 2022/23(oferta aktualizowana) [LINK]

Oferta zajęć na semestr zimowy 2022/23 [LINK]

Zarządzenie nr 1 Dyrektora SDNS z dnia 20.01.2023 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim organizowanych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych [LINK]

Zajęcia metodologiczne i metodyczne – lista [LINK]


INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY* wzór formularza w j. polskim

*Doktorant/ka, w uzgodnieniu z promotorem/ką lub promotorami, opracowuje IPB  i przedstawia go Dyrektorowi SDNS w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.


SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA* wzór formularza w j. polskim

* Zarządzenie Dyrektora SDNS [LINK]


KARTA PRAKTYK* – wzór formularza

*kartę praktyk należy złożyć do VIII semestru kształcenia


DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROCEDURY POWOŁANIA I/LUB ZMIANY PROMOTORA:

    1. Wniosek o wyznaczenie/zmianę promotora – wzór formularza w j. polskim
    2. Wniosek o wyznaczenie/zmianę drugiego promotora – wzór formularza w j. polskim
    3. Wniosek o wyznaczenie/zmianę promotora pomocniczego- wzór formularza w j. polskim

OCENA ŚRÓDOKRESOWA*:

Sprawozdanie z realizacji IPB – wzór formularza w j. polskim
Ankieta na temat współpracy z promotorem –  wzór formularza w j. polskim
Opinia na temat postępów doktoranta w realizacji IPB – wzór formularza w j. polskim
Ankieta na temat współpracy z doktorantem – wzór formularza w j. polskim

*Zarządzenie Dyrektora SDNS [LINK]


SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SDNS

Sprawozdanie z działalności SDNS za rok 2020 [LINK]
Sprawozdanie z działalności SDNS za rok 2021 [LINK]