Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

O szkole

Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

Lista doktorantów w roku akademickim 2019/2020


Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły 

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 do 2010 był przewodniczącym zarządu European Urban Research Association (EURA). Obecnie jest członkiem Steering Committee of the Standing Group on Local Government and Politics of the European Consortium for Political Research (ECPR). Jego aktywność dydaktyczna i badawcza skupia się na zagadnieniach samorządu terytorialnego, polityki lokalnej, finansów samorządowych i reform terytorialnych. Prowadzone przez prof. P. Swianiewicza badania empiryczne odnoszą się głównie do Polski, ale obejmują także studia porównawcze decentralizacji i autonomii lokalnej w Europie Środkowej i Wschodniej. http://locgov.uw.edu.pl/zespol/prof-pawel-swianiewicz/

Dyżur Dyrektora Szkoły – poniedziałki, godz. 15.00-16.00

W związku z trwającą epidemią w razie potrzeby kontaktu z Dyrektorem Szkoły prosimy o przesyłanie wiadomości na adres: pswian@uw.edu.pl

Rada Szkoły

1) przewodniczący – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz;
2) dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz. – dyscyplina ekonomia i finanse;
3) dr hab. Gabriela Grotkowska – dyscyplina ekonomia i finanse;
4) prof. dr hab. Andrzej Lisowski – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna;
5) dr hab. Marek Madej – dyscyplina nauki o bezpieczeństwie;
6) prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – dyscyplina nauki o komunikacji
społecznej i mediach;
7) prof. dr hab. Robert Cieślak – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej
i mediach;
8) dr hab. Adam Szymański – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
9) dr hab. Wojciech Gagatek – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
10) prof. dr hab. Robert Grzeszczak – dyscyplina nauki prawne;
11) dr Krzysztof Kaleta – dyscyplina nauki prawne;
12) dr hab. Jacek Wierciński, prof. ucz. – dyscyplina nauki prawne;
13) dr hab. Marek Rymsza – dyscyplina nauki socjologiczne;
14) prof. dr hab. Elżbieta Hałas – dyscyplina nauki socjologiczne;
15) prof. dr hab. Przemysław Hensel – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości;
16) dr hab. Anna Pawłowska – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości;
17) dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika;
18) dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika;
19) dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz – dyscyplina psychologia;
20) dr hab. Kamil Imbir – dyscyplina psychologia;
21) przedstawiciel doktorantów – mgr Alexander Martin Juranek, dyscyplina nauki prawne;
22) przedstawiciel doktorantów – mgr Przemysław Mroczkowski, dyscyplina nauki prawne.