Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

O szkole

Kształcenie 

I Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

II Opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez doktoranta sprawują promotorzy wyznaczani przez Radę Szkoły:

Uchwały zmieniające powyższe uchwały oraz inne akty prawne wydawane w SDNS publikowane są w Dzienniku UW [LINK].


Władze Szkoły – Dyrektor Szkoły 

prof. dr hab. Mirosława Czerny

Pani prof. dr hab. Mirosława Czerny jest geografem, prof. zwyczajnym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego. Jest też latynoamerykanistką, bowiem jej obszar zainteresowań obejmuje kwestie geografii miast, rozwoju regionalnego, ubóstwa i niedorozwoju, globalizacji i jej roli w procesach regionalnych nie tylko z perspektywy ogólnej, ale przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej. Od 1976 r. prowadzi badania i wykłady na uniwersytetach latynoamerykańskich – ostatnio przede wszystkim w Kolumbii, w Peru i w Meksyku. Tematyka ubóstwa, dzielnic marginalnych, struktury przestrzennej miast i dysproporcji w rozwoju regionalnym pojawia się w większości prac naukowych pani prof. M. Czerny.

Dyżur Dyrektor Szkoły, prof. dr hab. Mirosławy Czerny – poniedziałek, 13.30 – 14.30 (od października, po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową)

 


Władze Szkoły – Rada Szkoły 

1) prof. dr hab. Mirosława Czerny – przewodnicząca, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
Członkowie:
2) prof. dr hab. Jan J. Michałek – dyscyplina ekonomia i finanse
3) dr hab. Łukasz Goczek, prof. ucz. – dyscyplina ekonomia i finanse
4) prof. dr hab. Jerzy Makowski – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5) dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – dyscyplina nauki o bezpieczeństwie
6) dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk – dyscyplina nauki o polityce i administracji
7) dr hab. Wojciech Gagatek – dyscyplina nauki o polityce i administracji
8) prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach
9) dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. ucz. – dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach
10) prof. dr hab. Przemysław Hensel – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości
11) dr hab. Aleksandra Wąsowska – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości
12) dr hab. Jan Rudnicki – dyscyplina nauki prawne
13) dr hab. Adam Szafrański – dyscyplina nauki prawne
14) dr hab. Maciej Ślifirczyk – dyscyplina nauki prawne
15) prof. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka – dyscyplina nauki socjologiczne
16) dr hab. Mikołaj Lewicki – dyscyplina nauki socjologiczne
17) dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – dyscyplina pedagogika
18) dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz – dyscyplina pedagogika
19) dr hab. Anna Cierpka – dyscyplina psychologia
20) d hab. Małgorzata Gambin – dyscyplina psychologia
21) mgr Alexander Martin Juranek – przedstawiciel doktorantów
22) mgr Hubert Kuliński – przedstawiciel doktorantów

Zarządzenie nr 71 Rektora UW z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w kadencji 2021-2024 [LINK]


Władze Szkoły – poprzednie kadencje

[LINK]