Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Rekrutacja 2020/2021

5 maja 2020 r. uruchomiona została rejestracja w IRK, co jest pierwszym krokiem na drodze do kształcenia w Szkole Doktorskiej. W poniższym artykule zebrane zostały najważniejsze informacje na temat tegorocznej rekrutacji. 

Najważniejsze linki

Zachęcamy do zaglądania do artykułu pt. Pytania i odpowiedzi

Harmonogram rekrutacji

Zapisy w IRK do wszystkich szkół trwają od 5 maja do 28 czerwca 2020 r. W tym roku na tym etapie składana jest wyłącznie dokumentacja elektroniczna. Ogłoszenie listy przyjętych zaplanowane jest na 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za udział w rekrutacji (za każde postępowanie osobno) wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść najpóźniej do 28 czerwca 2020 r.

 

W tej witrynie korzystamy z plików cookie, aby poprawić wygodę użytkownika.

Klikając dowolny link na tej stronie, wyrażasz zgodę na ustawianie plików cookie.

Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij