Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Rekrutacja 2020/2021

5 maja 2020 r. uruchomiona została rejestracja w IRK, co jest pierwszym krokiem na drodze do kształcenia w Szkole Doktorskiej. W poniższym artykule zebrane zostały najważniejsze informacje na temat tegorocznej rekrutacji. 

Najważniejsze linki

Zachęcamy do zaglądania do artykułu pt. Pytania i odpowiedzi

Harmonogram rekrutacji

Zapisy w IRK do wszystkich szkół trwają od 5 maja do 28 czerwca 2020 r. W tym roku na tym etapie składana jest wyłącznie dokumentacja elektroniczna. Ogłoszenie listy przyjętych zaplanowane jest na 21 września 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i w IRK.

Promotorzy

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW warto rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie gotów podjąć się opieki nad doktorantem i jego projektem badawczym. Nazwisko promotora i jego oświadczenie o gotowości podjęcia się funkcji należy złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
W celu znalezienia promotora, zachęcamy do zapoznania się z bazą dostępną na tej stronie, zawierającą listę pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą pełnić funkcję promotora.
Zachęcamy także do zapoznania się ze stronami internetowymi wydziałów/jednostek UW, gdzie znaleźć można informacje o nauczycielach akademickich, realizujących tam swoje badania.

Stypendia

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami: 711,51 zł.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%).

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za udział w rekrutacji (za każde postępowanie osobno) wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść najpóźniej do 28 czerwca 2020 r.