Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Sprawy doktorantów

Dyżury dla Doktorantów

Dodane dnia 2021-11-03

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie rozpoczną się zapisy na dyżury dyrektorskie dla Doktorantek i Doktorantów. Pierwszy dyżur Profesora Pawła Stępnia zaplanowany jest na 8 listopada 2021 (poniedziałek)  w g. 17.30-19.00 ...

Karty Sportowe FitProfit i FitSport

Dodane dnia 2021-10-30

[Wpis aktualizowany] Szanowni Państwo, od teraz karty sportowe FitProfit oraz FitSport mogą Państwo zamawiać karty na swój wybrany adres indywidualny (np. domowy). Nie będzie konieczne odbieranie kart z jednostek Uniwersytetu ...

Promotorzy – I rok

Dodane dnia 2021-10-26

Doktoranci i doktorantki I roku składają wniosek o wyznaczenie promotorów wraz z oświadczeniami osób gotowych do podjęcia się opieki promotorskiej [WZÓR1] albo wniosek o powołanie promotora i promotora pomocniczego wraz ...

Utrata prawa do stypendium

Dodane dnia 2021-10-08

21 września br. weszła w życie zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polegająca na dodaniu m.in. nw. postanowień: art. 209 ust. 1a – Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie ...

Dorobek doktorantów 

Dodane dnia 2021-10-08

Rok 2021 upływa w polskim świecie akademickim pod hasłem intensywnych przygotowań do udziału w ewaluacji naukowej dyscyplin. Wynik, który uzyskamy jako Uniwersytet, przełoży się wprost na wysokość środków finansowych otrzymywanych ...

Ocena śródokresowa

Dodane dnia 2021-09-15

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku 2021: Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację Indywidualnego ...

Sprawozdanie roczne

Dodane dnia 2021-09-15

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące terminów i sposobu składania sprawozdania rocznego: Zarządzenie Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego zw sprawie wzoru, terminu, miejsca i sposobu składania sprawozdania rocznego ...

Akademiki

Akademiki

Dodane dnia 2021-07-30

Forma składania wniosku Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w ...

Ocena Śródokresowa – spotkanie informacyjne

Dodane dnia 2021-05-21

Szanowni Doktoranci II roku Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, serdecznie zapraszamy  na spotkanie informacyjne dla Państwa oraz Państwa promotorów dotyczące oceny śródokresowej, które odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet według poniższego ...