Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Sprawy doktorantów

Ocena śródokresowa 2022

Dodane dnia 2022-07-04

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku 2022: Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację Indywidualnego ...

Akademiki 2022

Dodane dnia 2022-07-04

Szanowni Państwo, na stronie BPM UW znajdą Państwo bieżące informacje nt. aplikowania o miejsce w domach studenta UW na rok akademicki 2022/23 (LINK) Najważniejsze informacje  Wnioskowanie – jak złożyć wniosek, ...

Indywidualny Plan Badawczy

Dodane dnia 2022-06-23

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Art. 202. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności ...

Biuro ds. Pomocy Materialnej dla doktorantów

Dodane dnia 2022-04-01

Informujemy, że w przypadkach chęci uzyskania informacji odnośnie: ubezpieczeń ZUS (np. zaświadczenia dot. wysokości stawek ubezpieczenia społecznego) ubezpieczeń zdrowotnych dla doktorantów UW problemów z  wypłatą stypendium (np. braku otrzymania przelewu) ...

Karty Sportowe FitProfit i FitSport

Dodane dnia 2022-02-20

[Wpis aktualizowany] Przedłużona została umowa z Fitprofit  i ceny nie uległy zmianie.  Pracownicy oraz Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą zamawiać karty sportowe dla siebie i swoich bliskich. Najważniejsze informacje znajdują się ...

Utrata prawa do stypendium

Dodane dnia 2022-02-05

[Aktualizacja!] W związku z wejściem w życie w dn. 21 września br. zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polegającej na dodaniu m.in. nw. postanowień: art. 209 ust. 1a – Stypendium ...

Świadczenia socjalne

Dodane dnia 2021-11-04

Zgodnie z nowym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych doktorantki i doktoranci szkół doktorskich mogą ubiegać się o: – dofinansowanie wczasów w ośrodkach wypoczynkowych UW, – zapomogi (np. z tytułu urodzenia dziecka), – ...

Dyżury dla Doktorantów

Dodane dnia 2021-11-03

[Aktualizacja] Szanowni Państwo, dyżury Profesora Pawła Stępnia zostają przeniesione na wtorki. --- Szanowni Państwo, w najbliższym czasie rozpoczną się zapisy na dyżury dyrektorskie dla Doktorantek i Doktorantów. Pierwszy dyżur Profesora ...

Dorobek doktorantów 

Dodane dnia 2021-10-08

Rok 2021 upływa w polskim świecie akademickim pod hasłem intensywnych przygotowań do udziału w ewaluacji naukowej dyscyplin. Wynik, który uzyskamy jako Uniwersytet, przełoży się wprost na wysokość środków finansowych otrzymywanych ...