Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Sprawy doktorantów

Świadczenia socjalne

Dodane dnia 2021-01-04

Zgodnie z nowym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych doktorantki i doktoranci szkół doktorskich mogą ubiegać się o: – dofinansowanie wczasów w ośrodkach wypoczynkowych UW, – zapomogi (np. z tytułu urodzenia dziecka), – ...

I rok – formalności i ogłoszenia

Dodane dnia 2020-09-21

Szanowni Państwo, Doktoranci I roku! Gratulujemy dołączenia do grona doktorantów naszych Szkół! Inauguracja roku akademickiego w szkołach doktorskich odbędzie zdalnie w pierwszych dniach października. Niebawem otrzymają Państwo na ten temat ...

Akademiki

Dodane dnia 2020-08-02

Aplikowanie o miejsce w pokojach dwuosobowych w Domach Studenta UW odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb. Po zalogowaniu do systemu USOSWeb należy w sekcji DLA WSZYSTKICH wybrać WNIOSKI oraz wypełnić: ...

Rada Doktorantów MSD

Dodane dnia 2020-03-23

Rada Doktorantów MSD w kadencji 2021/2022 1. Aleksandra Grzegorska a.grzegorska@uw.edu.pl 2. Stanisław Łaniewski s.laniewski@uw.edu.pl 3. Karolina Oleksińska k.oleksinska@uw.edu.pl 4. Tadeusz Rubik t.rubik@uw.edu.pl 5. Anna Stróż a.stroz@student.uw.edu.pl   Rada Doktorantów MSD ...

Składki ZUS

Dodane dnia 2019-10-06

Na mocy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych przepisów w nowym brzmieniu, wszyscy doktoranci Szkół Doktorskich są objęci ubezpieczeniem społecznym, tj. odprowadzane są składki emerytalne, rentowe ...