Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

O szkole

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Polegają one na prowadzeniu innowacyjnych badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W ramach tej szkoły doktoranci przygotowują prace doktorskie zawierające elementy wykorzystania dorobku w co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej, lub projektu jednodziedzinowego, bez wskazania dyscypliny wiodącej.

W ramach MSD funkcjonuje też program kształcenia Quantitative Psychology and Economics, który został opracowany w ramach projektu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER ścieżka 3.5. Program QPE, współtworzony przez trzy czołowe wydziały Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zajęcia z obszaru ekonomii, psychologii oraz data science. Jego celem jest przygotowania uczestników do prowadzenia analiz dużych zbiorów danych dotyczących wyborów i zachowań ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem nieracjonalności i ograniczeń poznawczych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach naukowych i w działach badawczych innowacyjnych korporacji.


Lista doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

1 ROK

 1. Bebel-Nowak Agata Dorota
 2. Gryczewska Natalia
 3. Gryguc Krzysztof
 4. Jastrzębski Borys Maciej
 5. Kiwerska Zuzanna Maria
 6. Królak Sylweriusz Bartosz
 7. Kruszona Sara Lidia
 8. Kumar Nilabh
 9. Michalski Michał Tomasz
 10. Oleksiak Jerzy Mirosław
 11. Osuch Martyna
 12. Rorot Wiktor Marcin
 13. Sharma Rishabh Prakash
 14. Skałbania Jakub
 15. Stecko-Żukowska Agnieszka
 16. Stróż Anna Maria
 17. Szempruch Matylda
 18. Świtała Maciej Stefan
 19. Zalewski Mateusz

2 ROK

 1. Dorosz Julia
 2. Duklewski Maciej
 3. Filipczak Karolina
 4. Górski Maciej
 5. Grochowska Anna
 6. Grzegorska Aleksandra
 7. Grzybowski Patryk
 8. Jakubowicz-Prokop Zofia
 9. Jankowska Marta
 10. Modzelewska Aleksandra
 11. Myszka Mateusz
 12. Oleksińska Karolina
 13. Oronowicz-Jaśkowiak Wojciech
 14. Rubik Tadeusz
 15. Stokłosa Katarzyna
 16. Wdowiak Magdalena

Quantitative Psychology and Economics (QPE)

1 ROK

 1. Boros Anna Maria
 2. Janowska Patrycja
 3. Jaworska Diana
 4. Jusypenko Bartosz
 5. Kaczyński Konrad Bogusław
 6. Kasperska Agnieszka
 7. Kryvyy Taras
 8. Kulati Ellam
 9. Osesik Krzysztof

2 ROK

 1. Akhavan Hezaveh Shahriar
 2. Buczyński Mateusz
 3. Hosseini Deldoost Seyed Mostafa
 4. Łaniewski Stanisław
 5. Narhetali Erita
 6. Pagliarani Stefano
 7. Pareeratanasomporn Pirapat
 8. Penconek Marcin
 9. Popławski Błażej
 10. Rachubik Joanna
 11. Rutkowski Artur
 12. Wrona Sylwia

Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły 

Prof. dr hab. Maciej Abramowicz – absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W tym też uniwersytecie uzyskał stopień doktora (1986) oraz stopień doktora habilitowanego (1996). Tytuł profesora uzyskał w roku 2008. Oprócz pracy w UMCS, przez 10 lat (1996–2006) był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 2005 nawiązał współpracę z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, by w roku 2011 związać się z nim na stałe jako pracownik etatowy. Od roku 2015 pełni funkcję Prodziekana Wydziału „Artes Liberales” UW ds. Nauki. Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest literaturoznawstwo francuskie, szczególnie zaś literatura francuskiego średniowiecza. Drugim ważnym tematem badań jest historia, kultura i literatura krajów francuskiego obszaru językowego, przede wszystkim zaś Quebeku. Trzecią dziedziną prowadzonych badań jest etnolingwistyka.

Rada Szkoły 

1) przewodniczący – dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Maciej Abramowicz;
2) prof. dr hab. Grzegorz Godlewski – dziedzina nauk humanistycznych;
3) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska – dziedzina nauk humanistycznych;
4) prof. dr hab. Anna Skolimowska – dziedzina nauk humanistycznych;
5) prof. dr hab. Kacper Pobłocki – dziedzina nauk humanistycznych;
6) dr hab. Paweł Kaczmarczyk – dziedzina nauk społecznych;
7) dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. – dziedzina nauk społecznych;
8) prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi – dziedzina nauk społecznych;
9) dr hab. Dawid Sześciło – dziedzina nauk społecznych;
10) prof. dr hab. Paweł Golik – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
11) prof. dr hab. Piotr Rybka – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
12) dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz. – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
13) dr hab. Krzysztof Piasecki – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
14) przedstawicielka doktorantów – mgr Karolina Oleksińska;
15) przedstawiciel doktorantów – mgr Tadeusz Rubik.