Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

O szkole

Powstanie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania stojące przed nauką. Polegają one na prowadzeniu innowacyjnych badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin naukowych. W ramach tej szkoły doktoranci przygotowują prace doktorskie zawierające elementy wykorzystania dorobku w co najmniej dwóch dowolnie wybranych dziedzinach nauki ze wskazaniem dziedziny wiodącej, lub projektu jednodziedzinowego, bez wskazania dyscypliny wiodącej.

W ramach MSD funkcjonuje też program kształcenia Quantitative Psychology and Economics, który został opracowany w ramach projektu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER ścieżka 3.5. Program QPE, współtworzony przez trzy czołowe wydziały Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zajęcia z obszaru ekonomii, psychologii oraz data science. Jego celem jest przygotowania uczestników do prowadzenia analiz dużych zbiorów danych dotyczących wyborów i zachowań ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem nieracjonalności i ograniczeń poznawczych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach naukowych i w działach badawczych innowacyjnych korporacji.


Lista doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

1 ROK 2 ROK
 1. Bebel-Nowak Agata Dorota
 2. Gryczewska Natalia
 3. Gryguc Krzysztof
 4. Jastrzębski Borys Maciej
 5. Kiwerska Zuzanna Maria
 6. Królak Sylweriusz Bartosz
 7. Kruszona Sara Lidia
 8. Kumar Nilabh
 9. Michalski Michał Tomasz
 10. Oleksiak Jerzy Mirosław
 11. Osuch Martyna
 12. Rorot Wiktor Marcin
 13. Sharma Rishabh Prakash
 14. Skałbania Jakub
 15. Stecko-Żukowska Agnieszka
 16. Stróż Anna Maria
 17. Szempruch Matylda
 18. Świtała Maciej Stefan
 19. Zalewski Mateusz
 1. Dorosz Julia
 2. Duklewski Maciej
 3. Filipczak Karolina
 4. Górski Maciej
 5. Grochowska Anna
 6. Grzegorska Aleksandra
 7. Grzybowski Patryk
 8. Jakubowicz-Prokop Zofia
 9. Jankowska Marta
 10. Modzelewska Aleksandra
 11. Myszka Mateusz
 12. Oleksińska Karolina
 13. Oronowicz-Jaśkowiak Wojciech
 14. Rubik Tadeusz
 15. Stokłosa Katarzyna
 16. Wdowiak Magdalena

Quantitative Psychology and Economics (QPE)

1 ROK 2 ROK
 1. Boros Anna Maria
 2. Janowska Patrycja
 3. Jaworska Diana
 4. Jusypenko Bartosz
 5. Kaczyński Konrad Bogusław
 6. Kasperska Agnieszka
 7. Kryvyy Taras
 8. Kulati Ellam
 9. Osesik Krzysztof
 1. Akhavan Hezaveh Shahriar
 2. Buczyński Mateusz
 3. Hosseini Deldoost Seyed Mostafa
 4. Łaniewski Stanisław
 5. Narhetali Erita
 6. Pagliarani Stefano
 7. Pareeratanasomporn Pirapat
 8. Penconek Marcin
 9. Popławski Błażej
 10. Rachubik Joanna
 11. Rutkowski Artur
 12. Wrona Sylwia

Władze Szkoły

Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

Prof. dr hab. Paweł Stępień

ur. 1969, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991–2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki), od 2008 pracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a obecnie Wydziału „Artes Liberales”.

1991 – magister (Wydział Polonistyki UW), 1996 – doktor (Wydział Polonistyki), 2003 – doktor habilitowany (Wydział Polonistyki), 2015 – profesor (Wydział „Artes Liberales”).

Od 2007 członek komitetu redakcyjnego rocznika „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza”. Od 2010 członek rady redakcyjnej „Przeglądu Humanistycznego”. Od 2012 członek komitetu redakcyjnego serii Studia Staropolskie. Series Nova (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). Od 2019 członek komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego” (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk).

2018-2019 Visiting Scholar at Sidney Sussex College, University of Cambridge.

Od 2011 opiekun Interdyscyplinarnego Koła Kultury Staropolskiej MISH UW. W latach 2002–2005 prodziekan Wydziału Polonistyki. W latach 2007–2016 Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia. Od 2017 sprawuje pieczę nad ścieżką studiów Między Wschodem a Zachodem. Historia kultury i myśli (program umożliwiający uzyskanie podwójnego dyplomu, prowadzony we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii i Wyższą Szkołą Ekonomii w Moskwie). W 2018 na zaproszenie Uniwersytetu w Cambridge prowadził zajęcia Introduction to the Language, Literature and Culture of Poland (Faculty of Modern and Medieval Languages).

Wypromował 4 doktorów (Paweł Kozioł, Ewa Rot, Katarzyna Zimek, Alicja Bielak).

Zainteresowania badawcze
Dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury, literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki, inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w., libertynizm w poezji polskiej XVII w., poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania pozanaukowe
Felis domestica


Zastępca p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Dr hab. Karol Samsel

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające dr. hab. Karola Samsela Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Wydziału Polonistyki UW. Od 2019 roku kieruje Pracownią Historii Dramatu 1864-1939. Finalizuje doktorat na Wydziale Filozofii UW. Autor książek Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu (2014), Inwalida intencji. Studia o Norwidzie (2017), współredaktor tomów Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w 220. rocznicę urodzin (2015), Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu (2018) i Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty (2019). Zajmuje się m.in. zagadnieniami polskiego zaplecza pisarstwa Josepha Conrada, w tym szczególnie zagadnieniami polskoromantycznej intertekstualności jego pism. Publikował w „Pamiętniku Literackim”, „Studiach Norwidianach”, „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”, „Pracach Filologicznych. Literaturoznawstwo”, a także „Filo-Sofiji”. Przez lata 2015-2017 oraz w roku 2019 współprowadził z dr hab. Aleksandrą Horecką seminarium Instytutu Filozofii UW, „Wybrane problemy filozofii literatury”.


Rada Szkoły (w kadencji 2021-2024)

1) prof. dr hab. Paweł Stępień – dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
Nauki humanistyczne:
2) dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz. – Wydział Filozofii;
3) prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago – Wydział Neofilologii;
4) dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel – Wydział Polonistyki;
5) dr hab. Anna Skolimowska – Wydział „Artes Liberales”;
Nauki społeczne:
6) dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz. – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
7) prof. dr hab. Beata Glinka – Wydział Zarządzania;
8) dr hab. Michał W. Krawczyk, prof. ucz. – Wydział Nauk Ekonomicznych;
9) dr hab. Paulina Sosnowska – Wydział Pedagogiczny;
Nauki ścisłe i przyrodnicze:
10) prof. dr hab. Renata Bilewicz – Wydział Chemii;
11) prof. dr hab. Paweł Golik – Wydział Biologii;
12) prof. dr hab. Piotr Rybka – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
13) prof. dr hab. Marek Trippenbach – Wydział Fizyki;
Przedstawicielki doktorantów:
14) mgr Karolina Oleksińska;
15) mgr Anna Stróż.

Zarządzenie nr 69 Rektora UW z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w kadencji 2021-2024

Rada Szkoły (do 31 grudnia 2020 roku)

1) przewodniczący –  Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, prof. dr hab. Maciej Abramowicz;
2) prof. dr hab. Grzegorz Godlewski – dziedzina nauk humanistycznych;
3) prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska – dziedzina nauk humanistycznych;
4) prof. dr hab. Anna Skolimowska – dziedzina nauk humanistycznych;
5) prof. dr hab. Kacper Pobłocki – dziedzina nauk humanistycznych;
6) dr hab. Paweł Kaczmarczyk – dziedzina nauk społecznych;
7) dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz. – dziedzina nauk społecznych;
8) prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi – dziedzina nauk społecznych;
9) dr hab. Dawid Sześciło – dziedzina nauk społecznych;
10) prof. dr hab. Paweł Golik – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
11) prof. dr hab. Piotr Rybka – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
12) dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz. – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
13) dr hab. Krzysztof Piasecki – dziedzina nauki ścisłych i przyrodniczych;
14) przedstawicielka doktorantów – mgr Karolina Oleksińska;
15) przedstawiciel doktorantów – mgr Tadeusz Rubik.


1. Skład osobowy RD MSD: Karolina Oleksińska, Tadeusz Rubik, Stanisław Łaniewski, Aleksandra Grzegorska, Anna Stróż
2. Przewodnicząca RD MSD: Karolina Oleksińska
3. Wiceprzewodniczący RD MSD: Tadeusz Rubik, Stanisław Łaniewski
4. Członkinie RD MSD: Aleksandra Grzegorska, Anna Stróż
5. Przedstawicielki do Rady Szkoły: Anna Stróż, Karolina Oleksińska
6. Delegatka do Rady SD UW: Karolina Oleksińska