Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Aktualności

Zajęcia I roku

Dodane dnia 2021-09-21

Szanowni Doktoranci W semestrze zimowym na I roku odbędą się następujące zajęcia ogólnouniwersyteckie: ETYKA zajęcia te składają się z dwóch części – wykładu (4 godz. dydaktyczne) oraz warsztatów (2 warsztaty po 2 godz. dydaktyczne). ...

Wyniki rekrutacji

Dodane dnia 2021-09-20

Koordynator Rekrutacji ogłasza wyniki  rekrutacji oraz  do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w ramach programu QPE (21 września 2021 r.): PLIK Dyrektor MSD ogłasza wyniki  rekrutacji oraz  do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  (20 ...

Ocena śródokresowa

Dodane dnia 2021-09-15

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku 2021: Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację Indywidualnego ...

Sprawozdanie roczne

Dodane dnia 2021-09-15

Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące terminów i sposobu składania sprawozdania rocznego: Zarządzenie Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego zw sprawie wzoru, terminu, miejsca i sposobu składania sprawozdania rocznego ...

[AKTUALIZACJA] QPE – II tura rekrutacji

Dodane dnia 2021-09-13

!Wpis aktualizowany! Koordynator Rekrutacji ogłasza wyniki I etapu II tury rekrutacji do programu QPE w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej: PLIK Harmonogram rozmów II etapu II tury rekrutacji do programu QPE ...

Wyniki rekrutacji do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Dodane dnia 2021-08-05

Koordynator Rekrutacji ogłasza wyniki  rekrutacji oraz  do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej  (5 sierpnia 2021 r.): LISTA RANKINGOWA MSD 2021 08 05 LISTA RANKINGOWA QPE 05082021 LISTA RANKINGOWA GRANT 05082021 Kandydaci rekomendowani ...

Akademiki

Akademiki

Dodane dnia 2021-07-30

Forma składania wniosku Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w ...

REKRUTACJA POZALIMITOWA

Dodane dnia 2021-07-16

W dniu 25 czerwca  2021 r. Dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej określił listę programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym. Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 ...