Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

I rok – formalności i ogłoszenia

Szanowni Państwo, Doktoranci I roku!

Gratulujemy dołączenia do grona doktorantów naszych Szkół! Inauguracja roku akademickiego w szkołach doktorskich odbędzie zdalnie w pierwszych dniach października. Niebawem otrzymają Państwo na ten temat szczegółowe informacje.

W związku z rozpoczęciem przez Państwa kształcenia  konieczne jest dopełnienie pewnych formalności (szczegóły poniżej). Prosimy o umawianie się do sekretariatu Szkoły poprzez kalendarz na terminy od 29 września 2020 r. (dla doktorantów nauk ścisłych i przyrodniczych) (dla pozostałych doktorantów).

Wniosek o stypendium

Do wypłaty stypendium doktoranckiego konieczne jest przekazanie przez Państwa danych do jego wypłacenia (np. numer konta bankowego). Prosimy o wypełnienie formularza (LINK) do 27 września 2020 r. do godz. 23.59 (niedziela). 

W czasie wizyty w sekretariacie Szkoły będą Państwo podpisem poświadczać zgodność przekazanych w formularzu danych (sekretariat będzie dysponował wydrukami Państwa wniosków).

Wyplata stypendium za dwa pierwsze miesiące zaplanowana jest na 17 listopada.

Uwaga! Na potrzeby systemu finansowo-księgowego UW konieczne jest podanie właściwego dla Państwa Urzędu Skarbowego. Jednak stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane i z tytułu jego wypłaty nie otrzymają Państwo z UW formularza PIT.

Uwaga! Osoby, które nie wypełnią formularza online, będą musiały wypełnić go na miejscu w sekretariacie Szkoły Doktorskiej.

Deklaracje ZUS

Stypendia doktoranckie podlegają oskładkowaniu. W czasie wizyty w sekretariacie będą Państwo podpisywać deklaracje ZUS. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy są Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym (np. przez rodziców – do ukończenia 26 r.ż., przez współmałżonka lub pracodawcę).

Ślubowanie

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest podpisanie ślubowania doktorantki / doktoranta (druk dostępny będzie w sekretariacie Szkoły).

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do
zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje
akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor
doktoranta/doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego”.

Ślubowanie należy podpisać do końca października. Niezłożenie ślubowania może skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

Odbiór legitymacji

Staramy się zrobić wszystko, by Państwa legitymacje były do odbioru jak najszybciej. Jednak nie jest to zależne od nas. Mamy nadzieję, że będą gotowe na 29 września. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Drukowane są obecnie legitymacje dla wszystkich nowych studentów i doktorantów i musi to zająć trochę czasu.

Badania lekarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2019 r., poz. 141) jako doktoranci Szkoły Doktorskiej są Państwo zobligowani do wykonywania okresowych badań lekarskich.

W tym celu należy:
1. Odebrać w sekretariacie Szkoły skierowanie na badania (ogólne i w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy)
2. Udać się do promotora celem wpisania przez niego na skierowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia.
3. Umówić się na badania w przychodni Centermed.
4. Przynieść do sekretariatu SD zaświadczenie wydane przez lekarza Centermed oraz przedstawić je na Wydziale, jeśli jest ono wymagane, żeby uzyskać dostęp do laboratoriów.

ORCID

Jako naukowcy muszą Państwo posiadać numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Numer ten pozwala na identyfikację Państwa np. w przypadku publikacji naukowych. Proszę wygenerować swój numer na stronie:  https://orcid.org  (Instrukcja i wzór oświadczenia). Sekretariat musi otrzymać od Państwa wydrukowane oświadczenie o numerze ORCID do 31 października 2020 r.

Mail w domenie UW

Prosimy o jak najszybsze założenie konta pocztowego w domenie uw.edu.pl. Bez niego nie będą mogli Państwo np. wziąć udziału w zajęciach online. Zakładanie konta dostępne jest pod tym adresem. Osoby, które już mają adres w domenie @student.uw.edu.pl a chcą mieć w domenie @uw.edu.pl nalezy wejść na stronę https://dodaj.google.uw.edu.pl

Zatrudnienie jako nauczyciel akademicki

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie mogą Państwo być zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi. Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia. W czasie wizyty w sekretariacie będą Państwo proszeni o jego podpisanie.

USOS

Aktualnie (21-22 września) administracja szkół doktorskich wprowadza Państwa dane do systemu USOS. Logowanie dla osób, które po raz pierwszy kształcą się na UW, odbywa się przy użyciu danych z systemu IRK. LINK do USOSweb.

Zajęcia na I roku

Informacje na temat zajęć zostały zebrane pod tym adresem.